MFL Herzele 2017

CHIRO OKIDO HERZELE

Chiro Okido Herzele is een jeugdvereniging die garant staat voor het amusement en de sociale ontplooiing van Herzeelse kinderen en jongeren. Tweewekelijks staat hun leidingploeg paraat om hun leden te entertainen. Reeds jaren maken zij daarvoor gebruik van de gemeentelijke lokalen in de Tuinwijkstraat. De ganse werking financieren ze zelf. Daarbij proberen ze de prijs van het lidgeld, nevenactiviteiten (weekends, uitstapdag, bivak, etc.) steeds zo laag mogelijk te houden zodat iedereen kan deelnemen.

Jaarlijks neemt hun ledenaantal toe. Vorig werkjaar telden zij liefst 200(!) leden. Met zulke cijfers behoren zij tot een van de grootste Chirogroepen in Vlaanderen. Daarnaast zijn ze ook de grootste Jeugdbeweging van Herzele en omstreken. Dat doet hen echter ondervinden dat de lokalen die zij momenteel gebruiken ondermaats zijn om zo’n groot aantal kinderen te huisvesten of activiteiten te ondernemen.

Het MFL-project is voor hen een ideale gelegenheid om een grootschalig project op te starten die de toekomst van deze Chiro moet garanderen en de bouw van nieuwe lokalen kan bewerkstelligen. Zij dromen van lokalen met voldoende speelruimte, voldoende opslagplaats, aangepast sanitair met douches en toiletten en een volledige keukeninrichting.

JEUGDHUIS DE WATTAGE

Tegen 2030 wil gemeente Herzele in het kader van het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen klimaatgezond worden. Concreet wil dat zeggen dat gemeente Herzele gaat voor 40% minder CO2-uitstoot op haar grondgebied zorgen. Zij roepen dan ook alle inwoners, verenigingen en bedrijven op om hun steentje bij te dragen.

Jeugdhuis Wattage neemt die oproep ter harte. Zij beseffen dat ze een grote verbruiker zijn van ‘vuile energie’. De frigo’s draaien dag in dag uit en hebben geen goed energielabel. De verlichting is derdehands en verbruikt enorm. Dat moet en kan beter. Alleen vraagt dat om een zware financiële investering die, voor een kleine vzw die jaarlijks op een break-even mikt en een enorm lage winstmarge heeft, erg zwaar is.

VZW DE TROON

Vzw De Troon organiseert meerdaagse trainingen voor kinderen en jongeren rond zelfvertrouwen, zelfrespect, zelfcontrole en weerbaarheid. Deze kampen worden begeleid door een professioneel team van erkende trainers, pedagogen, onderwijzers, opvoeders en animatoren. Aangezien een dergelijke meerdaagse een grote financiële inspanning vraagt, worden jammer genoeg enkele ouders met een zeker budget niet bereikt.

Met de steun van MFL-Herzele wil vzw De Troon deze kampen financieel laagdrempelig houden, zodat al onze jongeren een kans krijgen deze sociale vaardigheden aan te leren.

CHIRO SINT-KATRIEN STEENHUIZE

Wekelijks staat de Chiro in Steenhuize paraat om er een geweldige namiddag van te maken voor de lokale jeugd, van 6 tot 18 jaar. Met zo’n honderdtal leden zijn zij een relatief omvangrijke jeugdbeweging. Zondagnamiddagen worden gevuld met leuke spelletjes, wilde activiteiten en gedenkwaardige groepsmomenten waarbij jongeren gevormd worden tot personen die een meerwaarde kunnen leveren aan de maatschappij. Plezier en spel staan centraal. Met de leiding en met de vzw staan zij in voor heel wat organisaties. Het spaghettifestijn, de quiz, de fuif… helpen hun wekelijkse activiteiten en het jaarlijkse bivak te financieren. De barbecue, mattentaartenverkoop, pannenkoekenslag zijn dan weer organisaties met het oog op een sterkere financiële stand van zaken met als doel de bouw van een nieuw lokaal, want jammer genoeg is het huidige lokaal al enige tijd te klein.
Chiro Steenhuize hoopt dan ook via MFL-Herzele een extra financiële injectie te ontvangen, teneinde deze nieuwbouw te bespoedigen.

KSA HILLEGEM

KSA Hillegem organiseert gedurende het werkjaar om de twee weken activiteiten. Hierbij krijgen de leden optimaal de kans om zich volledig uit te leven.

Deze activiteiten organiseren zij vrijwillig. Zij willen zowel jongens als meisjes van 6 tot 18 jaar de kans geven om zelfstandig te worden, samen te werken in groep en verantwoordelijkheid te leren dragen.

KSA Hillegem zou het ingezamelde geld graag gebruiken om hun (speel)tuin en voorgevel te vernieuwen.

Ten eerste zouden ze graag investeren in een nieuwe stockageruimte, aangezien het oude op instorten staat. Verder zouden zij graag de huidige speeltuigen laten controleren en opknappen. Ook een geschiktere grasmachine zou geen overbodige luxe zijn.

Aangezien hun voorgevel in het verleden beklad werd door vandalen zou ook deze eens een likje verf kunnen gebruiken. Daarbovenop zouden zij graag, om het vandalisme tegen te gaan, ook de omheining willen versterken (ander poortje, betere sloten).