Gemeente wil woon- en gemeenschapsproject ontwikkelen op voormalige schoolsite

7 oktober 2018 | Damien De Leeuw | Onze gemeente

"Eindelijk wordt deze vuile vlek van onze mooie gemeentekaart geveegd", zo begon burgemeester Johan Van Tittelboom zijn toelichting in de gemeenteraad over de plannen van het bestuur met de voormalige schoolsite in de Houtemstraat.

De vzw Sint-Vincentius kocht destijds de site, nadat GO! basisschool De Vierwegen verhuisde naar de Stationsstraat, met de intentie om er een zorgdorp met een nieuw woonzorgcentrum en assistentiewoningen te bouwen. Dat plan werd uiteindelijk aan de Kloosterstraat en de Lindestraat in het centrum gerealiseerd. De site in de Houtemstraat staat daardoor al geruime tijd leeg en het terrein ligt er bouwvallig bij. Vandalisme bleef er niet uit.

(lees verder onder de foto)

De achterzijde van het voormalige schoolgebouw

De achterzijde van het voormalige schoolgebouw

 

Het gemeentebestuur ging in gesprek met de vzw Sint-Vincentius en vond deze bereid om de gebouwen te slopen en de site te verkopen. "De verkoopprijs bedraagt 850.000 euro, maar we moeten slechts 158.000 euro betalen", gaf Van Tittelboom nog mee. "Het overige deel van de verkoopsom wordt door middel van schuldvergelijking vereffend door een saldering met de nog openstaande schuld ten opzichte van het OCMW. De vzw Sint-Vincentius is immers eigenaar van een deel van de grond waarop het nieuwe woonzorgcentrum is gebouwd. Deze grond is echter nog niet betaald. Dit gebeurt thans door middel van maandelijkse afbetalingen aan het OCMW over een periode van 29 jaar."

(lees verder onder de tekening)

De achterzijde van het voormalige schoolgebouw

Schets van een mogelijke invulling van de site (Jan De Sutter - landmeter)

 

Het gemeentebestuur wil op het terrein samen met een private partner een project ontwikkelen waarin wonen en gemeenschapselementen gecombineerd worden. Denk aan openbaar groen, een overdekte ontmoetingsruimte, rustbanken en een petanqueplein. "Het bestuur heeft hiervoor een landmeetbureau aangesteld en de eerste analyse is alvast positief", klonk het.

De gemeenteraad keurde, na afloop van de toelichtingen, de aankoop van de site unaniem goed.

Foto's

Reclamebanner