Eerste interview met nieuwe pastoor Herbert Vandersmissen

28 februari 2019 | Sarah De Moor | Onze gemeente

Sinds zondag 20 januari 2019 heeft de parochie Herzele-Houtem een nieuwe pastoor: E.H. Herbert Vandersmissen, 37 jaar en de jongste priester van bisdom Gent. Een man met een missie en een zware taak: de nieuwe parochie vorm geven én in de voetsporen treden van voormalig deken Pol Dreelinck. Maar pastoor Herbert gaat geen enkele uitdaging of moeilijke onderwerp uit de weg, zo bleek uit het interview in Helemaal Herzele op Radio Star.

"Ik ben een rondtrekkend priester"

Pastoor Herbert - de priester wil graag zo aangesproken worden - kijkt alvast met veel dankbaarheid terug op zijn aanstellingsviering in de Sint-Martinuskerk. "Ik vond het een hartverwarmend moment, maar vond het ook overweldigend. Iedereen is nieuw voor mij. Ik moet nog heel veel mensen leren kennen. Ik heb geprobeerd om iedereen te begroeten. Iedereen begon uit te leggen van waar hij afkomstig was, in de veronderstelling dat ik dat al allemaal wist. Maar het stratenplan van Herzele ken ik nog niet uit het hoofd (lacht)."

Vandersmissen was onderpastoor in Lokeren en Moerbeke. "Ik heb deze parochie met heel gemengde gevoelens moeten achterlaten. Je bouwt iets op, je zet dingen in de steigers, die nog niet volledig afgewerkt zijn, en dan moet je dat loslaten. Dat is zo'n beetje als uw kind het huis zien verlaten." 

In Herzele en Sint-Lievens-Houtem start Vandersmissen met een nieuw project, voor zes jaar, want voor die periode werd hij aangesteld door het bisdom. "Ik ben een beetje zoals apostel Paulus. Ik ben een rondtrekkend priester. En dat is denk ik ook wel de toekomst van het priesterschap. We zullen minder lang ter plaatse blijven. We worden meer pelgrims die rondtrekken."

"Ja, het was een roeping"

"Ik ben een kind van mijn tijd. Mijn ouders hebben mij gelovig opgevoed: ik ben gedoopt, heb mijn eerste communie gedaan en ben gevormd. Op mijn achtste werd er gevraagd wie er misdienaar wou worden. Ik heb toen mijn hand opgestoken, maar meer uit meeloperij dan uit een bewuste geloofsovertuiging. Wij gingen nooit naar de mis. Er werd niet gebeden in het gezin, er werd nooit over God gesproken. Maar op achtjarige leeftijd werd ik geraakt door het geloof en heb ik mijn weg gezocht."

"Ja, het was een roeping, maar het was niet zo dat ik op een bepaald moment wakker werd en er een stem was die me iets vroeg. Doorheen de ervaringen, door de dingen die ik meemaakte, werd het voor mij duidelijk dat ik mijn leven wou geven aan de kerk. En met de kerk bedoel ik dan niet zozeer het instituut met de paus en de bisschoppen."

De nieuwe parochie Herzele-Houtem

Pastoor Herbert staat voor een uitdaging. Hij moet de nieuwe parochie Herzele-Houtem vorm geven, iets wat tot nu toe op heel wat gemor kon rekenen van de parochianen. "Het eerste dat zal gebeuren, is de installatie van een parochieploeg. Dat is eigenlijk een beleidsploeg. Die bestaat uit de priester en de diakens, maar ook uit gelovigen en vrijwilligers. Het is samen met hen dat we op zoek gaan naar hoe we die toekomst voorbereiden."

"Ik weet dat veel parochianen vinden dat hun eigen kerk opnieuw open moet op zondag, maar dat kunnen we onmogelijk voor alle dertien kerken gaan doen. Wat betreft de zondagsvieringen is het ook belangrijk dat we dat niet op eilandjes, maar in een gemeenschap doen. We moeten ook kijken naar de draagkracht van de vrijwilligers ter plaatse. Want dat wordt vaak vergeten. Iedere kerk die opengaat, daar moeten mensen voor aangesproken worden die dat ook doen. Ik vertel geen leugens als ik vertel dat onze gemeenschap ouder wordt en dat onze vrijwilligers vaak overbevraagd zijn. Dat is ook één van mijn zorgen."

(lees verder onder de foto)

Als pastoor Herbert aan het werk is aan z'n bureau, kijkt hij uit op de burcht.

Als pastoor Herbert aan het werk is aan z'n bureau, kijkt hij uit op de burcht.

 

Kerkenplan

Herzele heeft, in tegenstelling tot heel wat andere gemeenten en steden nog geen kerkenplan. Volgens Vandersmissen komt daar verandering in. "We zijn er volop mee bezig. De gemeente heeft ons daarin een voorzet gegeven. We bekijken hoe we de kerkgebouwen in de toekomst ook voor andere doeleinden kunnen gebruiken. Belangrijk is dat we er op toezien dat het liturgische gebouwen zijn. We kunnen er dus geen eetfestijn of fuif in geven, maar een concert of tentoonstelling kan wel."

"Op langere termijn zal er voor een aantal kerken besloten worden dat ze onttrokken worden van de eredienst, dat ze dus ontwijd worden. Maar dat is echt op langere termijn. En het moet overlegd worden met het gemeentebestuur."

"Pol weet dat hij altijd welkom is"

Pastoor Herbert treedt in Herzele in de voetsporen van voormalig deken Pol Dreelinck, geliefd bij iedereen. "Het slechtse wat ik kan doen, is proberen om hem te kopiëren. Iemand die hier zo lang geweest is en zoveel betekend heeft voor de gemeenschap... het zou heel goedkoop zijn om hem te kopiëren om dat succes na te streven." 

Veel parochianen vragen zich af of er voor Dreelinck nog een rol is weggelegd in Herzele. "We moeten er rekening mee houden dat hij op pensioen is en dat moeten we ook respecteren. Het is niet de bedoeling om de parochie te bouwen op mensen die op rust zijn. Maar Pol weet dat hij hier altijd welkom is."

 

Beluister hieronder het volledige interview met pastoor Herbert in Helemaal Herzele op Radio Star.

Audiofragmenten

23 februari 2019 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

23 februari 2019 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Foto's

Reclamebanner