Verhuist het gemeentehuis naar het oud woonzorgcentrum?

22 mei 2019 | HelemaalHerzele | Onze gemeente

De verkoop van het gebouw waarin het voormalige woonzorgcentrum Ter Leen gehuisvest zat, gaat niet door. Op de gemeenteraad van 22 mei 2019 werd beslist om de onderhandse verkoopsovereenkomst van 12 mei 2016 tussen het OCMW-bestuur en de NV De Zilvertorens te ontbinden. Het lokaal bestuur wil het gebouw zelf herbestemmen en gaat op zoek naar ideeën. Een van de opties is om het gemeentehuis naar de Kloosterstraat te verhuizen.

Wat vooraf ging

Eind 2017 verhuisden alle zeventig inwoners van woonzorgcentrum Ter Leen in de Kloosterstraat naar een nieuw gebouw aan de overkant van het zorgdorp. “Het oude gebouw kwam leeg te staan”, zegt burgemeester Johan Van Tittelboom, “maar NV Zilvertorens, de bouwheer van het nieuwe woonzorgcentrum, toonde interesse om het gebouw te kopen. Er werd daarom een onderhandse verkoopsovereenkomst getekend.”

“NV Zilvertorens kwam met enkele ideeën op de proppen, maar gaandeweg groeide bij het lokaal bestuur het idee om het gebouw zelf een nieuwe invulling te geven. De verkoopprijs lag immers niet erg hoog en het gebouw is strategisch gelegen in ons centrum.”

Op de gemeenteraad van woensdag 22 mei 2019 werd daarom beslist om de onderhandse verkoopsovereenkomst tussen het OCMW-bestuur en de NV De Zilvertorens te ontbinden. “We bereikten daarover een billijk compromis met NV Zilvertorens. De kosten die al werden gemaakt, bijvoorbeeld voor het studiewerk, worden gelijk verdeeld.”

Één van de opties: een nieuw gemeentehuis?

De concrete invulling van het gebouw ligt nog helemaal niet vast, maar het lokaal bestuur weegt momenteel de pro’s en contra’s af om de kantoren van het gemeentehuis naar de Kloosterstraat te verhuizen, zo vertelde burgemeester Van Tittelboom tijdens de gemeenteraad. “De integratie van gemeente en OCMW is ondertussen een juridische realiteit geworden door het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. In verschillende gemeenten wordt deze integratie gekoppeld aan het fysieke samenbrengen van de diensten op één locatie. Dit verhoogt de onderlinge samenwerking. Het is dus niet onlogisch dat de gemeentediensten zich richting de diensten van het OCMW verplaatsen. Het omgekeerde is ruimtelijk niet mogelijk. Bovendien is het huidige gemeentehuis aan een upgrade toe.”

“Het oude woonzorgcentrum heeft heel veel ruimte ter beschikking. Er valt met het gebouw bijzonder veel te doen. Ook andere opties staan dus nog open. Misschien komen er wel goede suggesties van onze inwoners?", zegt Van Tittelboom nog. Ondertussen lanceerde oppositiepartij LEEF! al een oproep op sociale media.

Maar… wat dan met het huidige gemeentehuis?

“De beleidsoptie van deze bestuursploeg om het centrum van de gemeente te herwaarderen, botst op de realiteit dat er niet zo heel veel mogelijkheden zijn om nieuwe dingen te doen. De Groenlaan heeft een beschermd dorpsgezicht en waar er al handelsbestemming gegeven is aan de panden, kan dit uiteraard ook niet nog eens opnieuw gebeuren. Daar tegenover staat dat de gemeente met het gemeentehuis en het binnenplein de grootste speler op de Markt is, dus waarom zouden we dit gebouw en de ruimte errond niet gebruiken om meer leven te brengen in ons centrum? Op welke manier dat dan precies is, staat nog niet vast. In de werkgroep Herwaardering Centrum, waarin alle politieke fracties vertegenwoordigd zijn, wordt die piste nu onderzocht.”

“Ook het Schepenhuis kan hier een rol spelen. Protocollaire opdrachten van het lokaal bestuur, zoals een huwelijk, kunnen bijvoorbeeld daar plaatsvinden, samen met een meer publieksgerichte functie, zoals een café of een bistro bijvoorbeeld.”

Reclamebanner