Wat gebeurt er in de toekomst met onze acht kerken?

5 oktober 2019 | Sarah De Moor | Onze gemeente

Burgemeester Johan Van Tittelboom en pastoor Herbert Vandersmissen zijn duidelijk blij met het nieuwe kerkenbeleidsplan.

Wat gebeurt er in de toekomst met onze acht kerken? Die centrale vraag vormt het uitgangspunt van het kerkenbeleidsplan van onze gemeente. Dat plan werd tijdens de gemeenteraad van september voorgelegd en goedgekeurd. Burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld) en pastoor Herbert Vandersmissen gaven tekst en uitleg in Helemaal Herzele op Radio Star.

Eindelijk!

Een kerkenbeleidsplan wordt opgesteld door de kerkelijke overheid en moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad. "Bij de opmaak van het kerkenbeleidsplan voor Herzele heb ik deze taak op mij genomen", verduidelijkt pastoor Vandersmissen. "Ik deed dit uiteraard van in den beginne in overleg met het college van burgemeester en schepenen, de verschillende kerkfabrieken en het Bisdom van Gent. Je kan dit onmogelijk doen zonder op voorhand in overleg te gaan.

Het was lang wachten op het kerkenbeleidsplan van onze gemeente. "Klopt", geeft burgemeester Van Tittelboom toe, "maar door het emeritaat van E.H. deken Pol Dreelinck werd de opmaak wat uitgesteld. Onze nieuwe pastoor Herbert, die trouwens pas begin dit jaar pas werd aangesteld, is heel vlug gestart met het schrijven van het plan. Waarvoor dank!"

"De kerken worden steeds minder gebruikt, maar de kosten voor het onderhoud en de uitbating blijven toenemen", gaat pastoor Vandersmissen verder. "De Vlaamse Overheid vraagt ons dus terecht om na te denken over het gebruik van de kerken. We kunnen moeilijk zeggen dat we ze alle acht nog intensief gebruiken."

Twee kerken uit de eredienst onttrokken

"De kerken van Herzele, Borsbeke en Sint-Lievens-Esse behouden hun liturgische functie. De vijf andere krijgen een nieuwe invulling", zo vat burgemeester Van Tittelboom het plan samen. "De kerken van Steenhuize, Sint-Antelinks en Woubrechtegem krijgen een multifunctionele bestemming. De kerken van Ressegem en Hillegem worden herbestemd."

In de kerken van Herzele, Borsbeke en Sint-Lievens-Esse zullen de erediensten dus centraal blijven staat. "Maar dat wil niet zeggen dat er geen andere activiteiten kunnen plaatsvinden. Een mooi voorbeeld is het jaarlijks concert van het Festival van Vlaanderen in de Sint-Martinuskerk in HerzeleBij de kerken van Ressegem en Hillegem kwamen we vrij snel tot de conclusie dat we hier wel iets anders konden mee doen. Deze kerken zullen herbestemd worden, de kerken zullen dus uit de eredienst worden onttrokken. In Ressegem willen we de kerk integreren in de culturele site rond de pastorie, de pastorietuin en de motte. In Hillegem zijn er weinig ruimtes voorzien die ter beschikking staan van de inwoners. We denken er dus aan om de kerk van Hillegem een multifunctionele functie te geven ten behoeve van de inwoners. De definitieve invulling ligt nog niet vast. Dat zal in de komende maanden beslist worden."

Er zal steeds respect zijn ten opzichte van de ruimte die de kerk ooit geweest is.

Emotioneel

Pastoor Vandersmissen: "Het onttrekken aan de eredienst is een heel emotioneel gebeuren. Mensen zijn er gedoopt, getrouwd en begraven. Overleg met de bewoners zal dus nodig zijn. Maar ik ben blij met de voorstellen die de burgemeester en het gemeentebestuur willen uitwerken. Er zal steeds respect zijn ten opzichte van de ruimte die de kerk ooit geweest is."  

De kerken van Steenhuize, Sint-Antelinks en Woubrechtegem behouden hun liturgische functie en worden niet herbestemd. Er kunnen dus nog eucharistievieringen plaatsvinden. "Het is wel de bedoeling om deze kerken meer intensief te gebruiken voor andere doeleinden, uiteraard in overleg met de parochie", besluit Van Tittelboom.

Uitvoering na 2025?

De uitvoering van het plan wordt verwacht na 2025, maar tijdens de gemeenteraad beloofde de burgemeester, na een tussenkomst van raadslid Filip De Bodt (Leef!), dat het plan voor het einde van de legislatuur uitgevoerd zal worden.

"In het kerkenbeleidsplan staat inderdaad dat wij dit pas willen uitvoeren na 2025", zegt pastoor Vandersmissen hierover. "Dat komt omdat wij bij het schrijven van het document de plannen van de gemeente nog niet kenden. Als uit gesprekken met de gemeente blijkt dat het voor sommige kerken sneller kan gaan, dan zullen wij dit gesprek open en zeer constructief aangaan. Wij zullen als parochie onze rol en onze verantwoordelijk opnemen."

 

Beluister hieronder het volledige interview met burgemeester Johan Van Tittelboom en pastoor Herbert Vandersmissen in Helemaal Herzele op Radio Star.

Audiofragmenten

28 september 2019 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

28 september 2019 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Reclamebanner