Parochianen kiezen voor 'Heilige Livinusparochie'

23 januari 2020 | HelemaalHerzele | Onze gemeente

Livinusbeeld in de Sint-Martinuskerk van Sint-Lievens-Esse ©Herbert Vandersmissen

In oktober vroeg de parochieploeg van de parochie in Herzele en Sint-Lievens-Houtem aan de parochiegemeenschap om suggesties te doen voor een nieuwe patroon voor onze parochie. Dit kon via de website of invulbriefjes die werden uitgedeeld voor en na de zondagsdiensten en ter beschikking lagen in de kerken. Het resultaat: een lijst van 59 unieke namen die uit 129 ingevulde formulieren werden gedestilleerd.

Vier grote kanshebbers

In november selecteerde de parochieploeg uit deze lijst vervolgens 4 namen die via een infofolder werden voorgesteld aan de gemeenschap. Niet alleen de levensbeschrijving, maar ook een motivatie ‘waarom’ deze heilig vandaag tot ons spreekt (de actuele betekenis), als eigen motivaties van de indieners (vanuit de formulieren) werden in dit infoblad opgenomen. De heiligen die als ‘verkiesbaar’ werden geselecteerd waren: de heilige Clara, de heilige Damiaan, de heilige Livinus, de heilige Theresia van Lisieux.

In december vond er een ‘verkiezingszondag’ plaats. Elke kerkganger die aan de vier weekendvieringen deelnam, kreeg een stembrief en kon voor één van deze vier heiligen kiezen. De stemmen werden geteld en de heilige Livinus kwam als winnaar uit de bus.

Wie is de heilige Livinus?

Dat deze heilige hier in Herzele en Sint-Lievens-Houtem populair is, hoeft weinig betoog. Zijn heiligenleven vertelt ons hoe hij in deze streken rondtrok en het evangelie verkondigde vooraleer in Sint-Lievens-Esse gemarteld en gedood te worden. In de Sint-Michaëlkerk is er een monumentaal praalgraf waarvan de overlevering wil dat Livinus er – met zijn afgehakte hoofd onder de arm – vanuit Sint-Lievens-Esse naar toe is gewandeld. Dit heiligenleven wordt elk jaar geëvoceerd bij de opening van de jaarmarkt in Houtem en ook de 50-jaarlijkse Livinusfeesten in Sint-Lievens-Esse zijn hiervoor gekend en gewaardeerd. Er is een Livinuskoffie en Livinusbier. Het is dus – ook voor minder kerkelijke mensen – zeker een gekende heilige ‘van bij ons’.

Daarnaast is er ook een grote devotie voor deze heilige. Zowel de kerk van Houtem, de Livinuskapel in Esse én Houtem kan rekenen op heel wat bezoekers die op voorspraak van deze heilige bidden en/of een kaarsje branden voor een bekomen gunst. De vieringen in de kapel van Sint-Lievens-Esse of ter ere van de heilige (bijvoorbeeld bij gelegenheid van de jaarmarkt/het patroonsfeest) trekken steevast heel wat mensen, ook van buiten onze gemeenschap, wat aangeeft dat deze heilige hier ‘leeft’. Vanaf de ‘eerste ronde’ was Livinus de topfavoriet (met 29 van de 129 suggestiebriefjes). In de stemronde schaarde hij 322 van de 608 stembrieven achter zich (oftewel een 53 % – ter info: Damiaan 18,1%; Theresia 13,3 %, Clara 12,7%, ongeldig 3 %).

Wat betekent de heilige Livinus voor onze parochie?

"Belangrijk voor de parochie is vooral de betekenis die Livinus vandaag heeft, voorbijgaand aan de historische vragen die hij oproept", zegt pastoor Herbert Vandersmissen. "Livinus was iemand die, zo wil zijn levensbeschrijving, evangeliserend rondtrok. Vrijmoedig getuigde hij van zijn geloof en, zo bleek ook uit enkele suggesties: zo’n missionaris is vandaag nodig. In het spoor van Livinus willen wij een missionaire parochie zijn: vrijmoedig getuigend van ons geloof en zo een gemeenschap verzamelend rond de Heer."

Een greep uit de vele motivaties van parochianen waarom en hoe Livinus vandaag voor betekenis kan hebben:

  • Verbinding van noorden (Houtem) en zuiden (Herzele): patroon van Houtem en Esse. Het verhaal van Livinus: hoe hij op zijn manier in onze streek het geloof in woord en daad verkondigde in een voor hem vijandig klimaat. Dit is toepasbaar ook voor ons: de ons omringende cultuur is niet meer die van het rijke Roomse leven van enkele decennia geleden.
  • De hele streek van de parochie is al sinds de vroege middeleeuwen gekend voor de devotie aan Sint-Lieven (Livinus), de Ierse bisschop die de streek kerstende in de eerste plaats. Verschillende bronnen en kapellen verwijzen ernaar, en zelfs seculiere gebruiken (zoals Houtem jaarmarkt, UNESCO-werelderfgoed) zijn ontstaan in het teken van de cultus rond Sint-Lieven. Als men vanuit de bisschopszetel in Gent naar Herzele reist, verlaat men Gent via de Sint-Lievenspoort, wat aangeeft dat zelfs daar men onze streek associeert met Sint-Lieven. Door de naam Sint-Lievens parochie te kiezen (of Livinus parochie) sluit men aan bij het verleden, om de toekomst onder de zegen van Sint-Lieven hoopvol tegemoet te gaan.
  • Met recentere heiligen loopt het niet altijd gemakkelijk om een duidelijke missionaire en pastorale houding aan de nemen. Doorzettingsvermogen zoals Livinus hebben we vandaag nog steeds nodig. Zowel binnen als buiten de k(K)erk.
  • Sint-Lieven (Sint-Livinus) is verweven in het bisdom Gent en vooral in onze streek als gedreven verkondiger van Gods woord. Ondanks historisch scepticisme, kan niet ontkend worden dat de kerstening aan hem toegeschreven, alhier een blijvende weerklank vond. De bedevaarttraditie van Gent naar Houtem, de winterjaarmarkt - thans Unesco werelderfgoed- en de Livinusfeesten om de 50 jaar, zijn stuk voor stuk voorbeelden van de blijvende impact en band met deze heilige. Kerk en wereld: verbonden in Sint-Lieven, Livinus, 'lieve vriend' vertolkend Gods liefde voor de mens.

Foto's

Reclamebanner