Pastoor Herbert Vandersmissen neemt ontslag

13 maart 2021 | Damien De Leeuw | Onze gemeente

Pastoor Herbert Vandersmissen tijdens z'n aanstellingsviering in 2019. ©Damien De Leeuw

Afgelopen woensdag deelde pastoor Herbert Vandersmissen aan de parochieploeg van de Heilige Livinusparochie mee dat hij ontslag gevraagd en gekregen heeft als pastoor-moderator van onze parochie.

Hieronder een brief van pastoor Herbert, gericht aan de parochiegemeenschap:

Beste parochianen

Begin deze maand heb ik mijn ontslag als pastoor van de Livinusparochie aangeboden aan de bisschop. Bisschop Lode heeft dit ontslag, na het nodige overleg, aanvaard en vraagt me om de periode van onderscheiding verder te zetten.

Dit betekent dat ik al na twee jaar afscheid neem van u allen en in de komende weken de Livinusparochie zal verlaten. Ik doe dit met heel gemengde gevoelens:

Enerzijds kijk ik uit naar de rust en tijd die ik krijg en valt er een meervoudig juk van mijn schouders. Door de parochie te verlaten kan de focus liggen waar ze moet zijn. De parochie wordt bovendien niet langer vertraagd door mijn ‘aanwezige afwezigheid’ van de laatste weken.

Anderzijds moet ik na twee jaren intensief samenwerken, afscheid nemen van goede en trouwe medewerkers, van attente en lieve parochianen, van een gelovige gemeenschap waar ik de eer kende mee op pad te mogen gaan – zoekende naar wat de Heer ons te zeggen had en hoe wij ‘vandaag’ zijn gemeenschap mogen en kunnen zijn. Want zo begon ik eraan, samen met u, op 20 januari 2019: geïnspireerd door die wonderlijke opdracht van Moeder Maria in Kana: “Doe maar wat Hij, Christus, u zeggen zal!”

Ik dank u allen oprecht, voor die twee intense jaren. Er zijn meerdere mooie en grote stappen gezet om één parochie te worden. Helaas kan ik daar met u niet aan verder bouwen, maar dit toekomstperspectief is niet weg: met heel veel vertrouwen geef ik mijn taak uit handen aan de parochieploeg die onder de tijdelijke leiding van deken Hans Vandenholen en met dekenaal begeleider Dieter Van Belle verder op de ingeslagen weg zullen gaan.

Aan al de leden van de parochieploeg zeg ik een oprecht woord van dank voor het vertrouwen dat we in elkaar mochten stellen, dank voor de goede en vruchtbare samenwerking die mooie perspectieven heeft opgeleverd. “Doe zo voort!”. Aan u allen vraag ik hen het vertrouwen en de volle steun te blijven geven. Ik ben de diakens en hun echtgenotes dankbaar voor de correcte samenwerking en voor hun gebed dat mij steunde: diaken Eric en Christine, diaken Marc en Myriam – DANK! Dankbaar ben ik de vele lectoren en catechisten, koorleden, kosters, leden van de kerkfabrieken, zichtbare en vaak onzichtbare helpende handen die zoveel goeds deden en zoveel werk verzetten voor de zorg om het kerkgebouw en de zorg om de parochie – DANK! Dankbaar ben ik deken Hans en het dekenale team voor de ondersteuning van de voorbij jaren. Dieter Van Belle dank ik voor de steun die hij me steeds heeft gegeven. Een uitdrukkelijk woord van dank aan Rita en aan Davy & Pieter voor de attente vriendschap in de voorbije, moeilijke weken: de geboden hulp, de discretie en het vertrouwen waar ik altijd op mocht rekenen. Bedankt voor het luisterend oor, de lach en de traan – DANK!

Aan wie ik ontgoochel of kwets met deze beslissing wens ik me oprecht te verontschuldigen: de keuze die ik maak is geen gemakkelijke keuze geweest, maar ik meen na afweging dat dit het beste is voor mezelf én voor de parochie. Ik geloof immers nog steeds in een mooie toekomst voor onze Kerk als ze geworteld blijft in Christus. Zo’n Kerkgemeenschap, waar we samen twee jaar aan bouwden, wens ik u allen blijvend toe. Dat jullie oprecht vervuld worden van vreugde, zoals de leerlingen bij Pasen.

Nederig vraag ik om uw gebed voor mij, in de komende tijd. Ik zal dat zeker voor u doen: dat u als geloofsgemeenschap én persoonlijk een mooie toekomst moge kennen – onder de zegen van onze hemelse Vader in wiens liefde we steeds geborgen zijn.

Met een hartelijke groet

Uw oud-pastoor, Herbert

De parochieploeg betreurt het ontslag van pastoor Herbert maar is ook dankbaar voor wat pastoor Herbert in de voorbije twee jaar voor de parochie betekent heeft. De ploeg zal verder werken op de ingeslagen weg, zoals de voorbije maanden al mocht blijken. Ze zullen nu mogen rekenen op de steun en begeleiding van Deken Hans Vandenholen die meteen door de bisschop is aangesteld als administrator-moderator van de parochie. Ook dioscesaan afgevaardigde Dieter Van Belle blijft mee de ploeg begeleiden en ondersteunen. Dit alles in afwachting dat er een nieuwe pastoor-moderator benoemd wordt.

(lees verder onder de foto)

E.H. Deken Hans Vandenholen naast E.H. pastoor Herbert Vandersmissen

E.H. Deken Hans Vandenholen naast E.H. pastoor Herbert Vandersmissen. ©Damien De Leeuw

 

In de bezinningsviering, die dit weekend opgenomen werd om uit te zenden op Radio Star, sprak deken Hans Vandenholen na het voorlezen van de officiële mededeling van het bisdom de parochianen toe: "Het is met verdriet in het hart dat ik deze mededeling moet doen. Maar ik wil met groot respect onze confrator en vriend Herbert bejegenen. ZIjn persoonlijke leven en de beslissing die hij meende te moeten nemen, benaderen wij met veel eerbied en begrip. En ik zeg nu reeds dank je wel voor al het goede werk dat je op die twee jaar tijd hier in Herzele en Sint-Lievens-Houtem hebt verricht. Je bent een geinspireerd en inspirerend voorganger. Je hebt veel goeds gedaan. Je hebt de parochie georganiseerd en klaargemaakt voor de toekomst. Een mooie en sterke parochieploeg heb je tot stand gebracht en vele stappen gezet in de richting van de nieuwe parochie. Van harte dank daarvoor."

Luister hieronder naar de mededeling van E.H. Deken Hans Vandenholen tijdens de bezinningsviering op Radio Star.

Audiofragmenten

13 maart 2021 | Bron: Radio Star, Heilige Livinusparochie Herzele - Sint-Lievens-Houtem

Foto's

Reclamebanner