Bijkomende maatregelen tijdens de paaspauze en gemeentelijke kleuterscholen blijven volgende week open!

26 maart 2021 | HelemaalHerzele | Onze gemeente

Om de stijgende trend in de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames om te keren, worden de coronamaatregelen in ons land vanaf zaterdag 27 maart stevig verstrengd. De cijfers in Herzele tonen aan dat er bijkomende maatregelen moeten genomen worden. "Deze bijkomende maatregelen werden genomen na overleg met de medische diensten, de noodplanningscoördinator, intergemeentelijke veiligheidscel en met de diensten van de gouverneur", bevestigt burgemeester Johan Van Tittelboom.

Tot en met het einde van de paasvakantie (18 april) mogen er indoor geen groepsactiviteiten in de jeugd-, sport of culturele sector georganiseerd worden, ongeacht de leeftijd. Groepsactiviteiten die outdoor plaatsvinden kunnen wel doorgaan, rekening houdende met het verbod op samenscholing, bekrachtigd in het Ministerieel Besluit.

Noodopvang georganiseerd door het lokaal bestuur

De noodopvang voor kleuters wordt door de Herzeelse buitenschoolse kinderopvang georganiseerd tijdens de paasvakantie (m.u.v paasmaandag en woensdag 7 april).
De inschrijvingen hiervoor gebeuren via Ticketgang.

Voor kinderen uit de lagere school zal er noodopvang voorzien worden op de eigen school, in bubbels van 10. Dit van dinsdag 6/4 t.e.m. vrijdag 16/4, tussen 8u30 en 17u30. Inschrijven kan door te mailen naar jeugd@herzele.be vóór woensdag 31 maart 2021 met vermelding van naam kind(eren), leeftijd, school, dagen waarop u opvang wenst en van wanneer tot wanneer en het telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken. Deze noodopvang geldt enkel voor kinderen waarvoor zelf geen andere oplossing gevonden kan worden. Hierbij wordt voorrang gegeven aan kinderen van wie beide ouders een job in een cruciale sector of essentiële diensten uitoefenen, kinderen van ouders voor wie telewerk niet mogelijk is. kinderen van alleenstaande ouders met een job in een cruciale sector en voor wie telewerk niet mogelijk is en kinderen in een kwetsbare thuissituatie.

Wat is wel nog mogelijk?

Alle buitenactiviteiten (bijv. het huren van de tennisterreinen, het gebruiken van de wielerpiste, …) maar dit uiteraard volgens de nieuwe regels van het nog te publiceren Ministerieel Besluit. Alsook de individuele toegang tot de bib of tot een tentoonstelling is toegelaten.

Bovenstaande maatregelen zullen tussentijds geëvalueerd worden.

Blijf de algemene coronamaatregelen volgen en draag een mondmasker op de aangegeven plaatsen en op plaatsen waar een veilige afstand niet bewaard kan worden.

Kleuteronderwijs in de Gemeentelijke basisschool

Het Kleuteronderwijs in de Gemeentelijke basisschool (Kersentuin, Vlindertuin en het Essenhofje) blijft volgende week open. Deze beslissing is genomen na overleg met het bestuur, de directie en het team. "Het openhouden van de kleuterklassen is logisch aangezien hierdoor ook ‘dezelfde bubbels’ blijven bestaan. Er zijn uiteraard ook pedagogische argumenten, daarom staat het team ook achter deze keuze", benadrukt Benjamin Rogiers, schepen van Onderwijs en Jeugd.

Luister hieronder naar een interview met schepen Benjamin Rogiers in Helemaal Herzele op Radio Star.

Audiofragmenten

28 maart 2021 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Reclamebanner