Herzele centraliseert info over hulp aan Oekraïne

10 maart 2022 | HelemaalHerzele | Onze gemeente

De oorlog in Oekraïne beroert ieder van ons. “Ook in Herzele hebben zich al gevluchte Oekraïners aangemeld. We helpen deze mensen door de nodige informatie te verschaffen over het verkrijgen van steun, een verblijfplaats en materiele hulp”, aldus burgemeester Johan Van Tittelboom. Op de website www.herzele.be/Noodhulp-Oekraine verzamelen we alle informatie over deze situatie, zowel op lokaal als op federaal niveau.

Het centrale meldpunt voor Oekraïners, gevlucht voor de oorlog, is de dienst burgerzaken (burgerzaken@herzele.be of 053/60.70.71). Van hieruit worden deze vluchtelingen verder geïnformeerd over de te volgen procedure. Als ze over een biometrisch paspoort beschikken, kunnen ze bij deze dienst een aankomstverklaring bekomen. Indien ze tijdelijke bescherming willen aanvragen, moeten ze zich melden in het registratiecentrum in Brussel. Daar zal de procedure opgestart worden voor het verkrijgen van een A-kaart. Als aan de voorwaarden van het verlenen is voldaan, zal Dienst Vreemdelingenzaken een attest van tijdelijke bescherming afleveren waarmee de aanvrager zich tot het gemeentebestuur kan wenden. Pas na het verkrijgen van de A-kaart kan men vanuit het lokaal bestuur sociale steun verkrijgen.
Deze procedure kan enkele weken duren. “Indien het Herzeels gezin dat tijdelijk onderdak biedt in deze tussenperiode bijzondere noden heeft, kunnen ze contact opnemen met het Sociaal Huis”, beaamt Hilde Van Impe, schepen van sociale zaken.

“Er heerst een golf van solidariteit in onze gemeente. Veel inwoners willen iets doen voor de Oekraïners die naar ons land zijn gevlucht. Om de geboden hulp van onze inwoners op de noden van de opvanggezinnen en de vluchtelingen af te stemmen, werken we met het hulpplatform Give a Day”, zegt burgemeester Van Tittelboom. Hier zullen vacatures en oproepen geplaatst worden. Dat kan zowel gaan over materiele noden als over hulp als vrijwilliger. Herzelenaren die een steentje willen bijdragen worden aangeraden om deze website regelmatig te consulteren.

Op de vraag van de overheid om Oekraïners onderdak te verschaffen, lanceert de gemeente Herzele ook een oproep aan zijn inwoners: “Laat ons weten als je een plek vrij hebt". “Burgers die tijdelijk onderdak wensen te bieden aan vluchtende Oekraïners in afwachting van een definitieve plaats om te wonen, kunnen zich aanmelden bij de dienst burgerzaken. Stuur een mailtje naar burgerzaken@herzele.be om dan samen de nodige registratie te doorlopen”, zegt Benjamin Rogiers, schepen van burgerzaken.

Reclamebanner