LOGO Radio Star

Het klimaatteam van gemeente Herzele

Tegen 2030 wil gemeente Herzele in het kader van het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen klimaatgezond worden. Samen met de provincie Oost-Vlaanderen, SOLVA, het Streekoverleg en 12 andere gemeenten gaan we tegen 2030 voor 40% minder CO2 uitstoot op ons grondgebied. Omgerekend gaat dat over maar liefst 24 619 ton CO2. Ook willen we de negatieve gevolgen van de klimaatverandering – denk aan erosie, wateroverlast of verdroging - helpen verzachten.

 

Geen simpele opdracht, en daarom engageren deze werknemers van gemeente Herzele zich voor een intensief traject. Het doel? Tegen 2018 een gedragen klimaatplan met tal van maatregelen. Zo moeten onze gebouwen, mobiliteit, energie en leefomgeving dringend een transitie ondergaan.

 

Ons klimaatteam staat er echter niet alleen voor. We verwachten ook inbreng van onze inwoners, bedrijven, verenigingen enzovoort. Daarom organiseren we op 14 december 2017 een ‘klimaattafel’.