#HelemaalHerzele: Herzele zoekt uitbater Hof Van Weenen

Je bent beslist al op de hoogte: het gemeentebestuur van Herzele wil café/brasserie/restaurant Hof van Weenen huren. Niet met de intentie om zelf café te houden, wel om het opnieuw te verhuren en er een hedendaags, duurzaam en Herzeels horecaproject mogelijk te maken. Voor een woongemeente als Herzele is een levendig centrum immers erg belangrijk. Aanwezigheid van horeca is daarbij essentieel. Het gemeentebestuur gaat daarom op zoek naar een uitbater.

 

Wie zoeken we?

Het gemeentebestuur is op zoek naar een uitbater met een liefde voor Herzele, haar inwoners en haar troeven. Iemand die een ontmoetingsplek wil creëren in ons centrum, die goesting heeft om zelf te organiseren en met de gemeente wil samenwerken aan verschillende initiatieven en evenementen.

 

Wat verwachten we?

Het gemeentebestuur betaalt de eigenaar van het Hof Van Weenen 3500 euro per maand. Dat is ook de huurprijs die het bestuur aan de nieuwe uitbater zal aanrekenen. Het bestuur verwacht dus een onderbouwd en duurzaam project, dat ook rekening houdt met de mogelijkheden die het bestuur ziet op deze locatie.

 

Wat bieden we?

Aansluitend op het gemeentehuis is het Hof Van Weenen de uitgelezen plek waar inwoners, medewerkers en bestuursleden van de gemeente kunnen samenkomen. De uitbater mag rekenen op een brede en positieve samenwerking met het bestuur en haar diensten.

 

Hoe kan iemand zich kandidaat stellen?

Kandidaten sturen ons een motivatiebrief waarin hun project en drijfveren duidelijk naar voren komen. Ze voegen er ook een eerste financieel plan aan toe. Nadien worden ze uitgenodigd voor een gesprek, vermoedelijk in de eerste of tweede week van december.
We verwachten alle kandidaturen ten laatste op 30 november 2017 via mail naar secretaris@herzele.be of op papier gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Markt 20, 9550 Herzele, met duidelijke vermelding ‘kandidatuur uitbater Hof Van Weenen’.

 

Meer info?

Mail naar secretaris@herzele.be, bel naar 053-60 70 79 of herbeluister onderstaand interview waar de burgemeester uitleg geeft over dit project.

Audiofragmenten


Interview met Burgemeester Johan Van Tittelboom