LOGO Radio Star

Het Corona-virus treft iedereen. Ook Radio Star past zich aan...

De recente ontwikkelingen en nieuwsberichten in acht genomen, wil het bestuur van Radio STAR zijn verantwoordelijkheid nemen m.b.t. ieders gezondheid. Dag na dag wordt meer en meer aangeraden om geen onnodige risico’s te nemen, om samenkomsten te vermijden. Wij willen geen onnodige risico’s lopen, noch de verantwoordelijkheid dragen voor mogelijk verstrekkende gevolgen. Daarom zal het vanaf nu verboden zijn om met meer dan 3 personen aanwezig te zijn in onze studios. Wie er niet moet zijn blijft beter thuis, op deze manier helpen we de verspreiding tegen te gaan.

We verontschuldigen ons voor wie we teleurstellen of ontgoochelen met deze beslissing.

Radio STAR heeft ook voor elke programmamaker een eigen micro-plofkap voorzien. Zo proberen we ook hier ons aan te passen aan de situatie.

Reclamecontracten

Maar er is meer. Deze crisis treft iedereen. Ook onze 'klanten', onze adverteerders. Daarom heeft het bestuur van Radio STAR beslist om alle vaste reclamecontracten van handelszaken en bedrijven die lopende waren kosteloos te verlengen!

Foto's