Jeugdgemeenteraad stelt nieuwe burgemeester en schepenen aan

22 november 2018 | HelemaalHerzele | Jeugd

Afgelopen woensdag werden de nieuwe jeugdburgemeester en de nieuwe jeugdschepenen verkozen. De jeugdgemeenteraad is een gemeentelijk adviesorgaan samengesteld uit kinderen en jongeren uit de derde graad basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs van alle Herzeelse scholen.

Mattis De Winne (BSGO De Trampoline) wordt jeugdburgemeester, Makaryos Raafat (VBS Borsbeke), Charlotte Van Delsen (VBS Borsbeke), Lander Vanhamme (Atheneum Herzele), Lore Dewaele (Atheneum Herzele) en Noa Praet (VBS Herzele) worden jeugdschepen voor respectievelijk Bibliotheek, Verkeer, Sport en Spel, de Tettergazet en Milieu en Natuur.

De jeugdgemeenteraad betrekt kinderen en jongeren bij het gemeentelijk beleid en geeft hen de kans om hun opmerkingen, wensen en ideeën kenbaar te maken aan de beleidsverantwoordelijken. Op het einde van het werkjaar organiseert de raad ook een groot feest aan de Burcht voor alle Herzeelse kinderen en jongeren.

Reclamebanner