"Ik hoop dat een psychologenbezoek ooit even normaal wordt als bij de huisarts gaan"

23 november 2018 | Sarah De Moor | Jeugd

Morgen gaat de radiomarathon van MFL-Herzele in het Hof Van Weenen van start, maar vanavond is er al de kick-off in De Wattenfabriek (Solleveld 35). Dr. Simon De Winter en zijn collega Prof. Dr. Anouk Vanden Bogaerde van Praktijk De Burcht geven een lezing over geestelijke gezondheid bij kinderen en jongeren, het thema van de actie dit jaar. De lezing is vooral bedoeld voor ouders, om hen te helpen moeilijkheden bij hun kinderen te leren herkennen.

"Het taboe rond psychologische problemen is aan het verdwijnen, maar we hebben nog een lange weg te gaan", zegt Simon De Winter. "Er zijn nog altijd jongeren die bij mij komen en zich schamen omdat ze hulp moeten zoeken. Dat is spijtig, want hulp zoeken wanneer het even te veel wordt, is juist een kwaliteit die bewonderd zou moeten worden."

Je kan als ouder niet alles voorkomen of oplossen

Ook ouders hebben het er vaak moeilijk mee. "Als mijn kind met iets worstelt, dan wil dat zeggen dat ik gefaald heb als ouder. Dat klopt uiteraard niet! Psychologische problemen zijn een samenloop van veel factoren. De ouders zijn daar maar één onderdeel van. Ja, je kan als ouder iets betekenen voor je kind. Nee, je kan niet alles voorkomen of oplossen. Soms moet je gewoon hulp zoeken, en dat zegt niks over jouw kwaliteit als ouder."

"We richten ons tijdens de infoavond vooral op ouders van kinderen tussen 6 en 18 jaar, maar veel van de technieken waarover we het zullen hebben kan je ook toepassen bij kinderen die jonger of ouder zijn. Ook ouders die momenteel weinig tot geen moeilijkheden met hun kinderen ervaren, zullen ongetwijfeld nog een paar zaken opsteken. Dergelijke moeilijkheden kunnen bovendien altijd de kop op steken. Voorkomen is in dat geval altijd beter dan genezen!"

"We denken vanavond uitgebreid na over wat ouders kunnen doen om moeilijkheden bij hun kinderen te voorkomen of hen te ondersteunen bij het overwinnen van deze moeilijkheden. Hoe kom je tot een veilige ouder-kind relatie? Hoe communiceer je op een positieve manier met je kind? Hoe kan je gedrag veranderen? Hoe stel je grenzen? Hoe ondersteun je hun autonomie? Na de presentatie is er tijd voorzien om vragen te stellen of bedenkingen te formuleren. Daarover praten in een zaal met andere mensen kan natuurlijk best intimiderend zijn, daarom mogen mensen ons ook zeker daarna aanspreken."

Praktijk De Burcht

Simon De Winter is verantwoordelijk voor de kinder- en jongerenafdeling van praktijk De Burcht in Herzele. Praktijk De Burcht werd opgericht door Prof. Anouk Vanden Bogaerde en Prof. Ernst Koster. Beiden zijn sterke aanhangers van de cognitieve gedragstherapie, een therapiestroming die uitgaat van de invloed van het denken op ons gevoelsleven en ons gedrag. 

"Het overgrote deel van de kinderen en jongeren die zich aanmelden komt bij mij terecht. Ze kunnen bij mij terecht voor een brede waaier een problematieken. Het eerste doel is steeds het ontwikkelen van een positieve werkrelatie met het kind."

Een actie zoals MFL-Herzele is erg belangrijk

Praktijk De Burcht komt ook op bezoek tijdens de radiomarothon van MFL-Herzele in het Hof Van Weenen. "Acties zoals deze zijn zo belangrijk. Het helpt ons om te zien dat we niet alleen zijn met onze moeilijkheden en dat we ons daar niet voor moeten schamen. Ik hoop van harte dat een psychologenbezoek ooit even normaal wordt als bij de huisarts gaan."

"Wij dromen net als MFL-Herzele van een plaats waar kinderen en hun ouders, apart of samen, terecht kunnen als ze het moeilijk hebben. Door er samen met andere partners, zoals kind en gezin en het huis van het kind, onze schouders onder te zetten hopen we tot zo’n laagdrempelige ontmoetingsplaats te komen. Een plaats die gekend is door alle kinderen, jongeren, en ouders van Herzele. Een plek waar professioneel advies of gewoon een luisterend oor kan worden aangeboden aan iedereen die het nodig heeft. Dat zou geweldig zijn!"

 

De infoavond 'Eerste hulp bij psychische problemen van kinderen en jongeren: wat kan ik als ouder betekenen' vindt plaats op vrijdagavond 23 november om 19u00 in De Wattenfabriek. Je betaalt € 5, maar dat bedrag gaat integraal naar MFL-Herzele.

Meer weten over praktijk De Burcht? Kijk eens op hun website.

 

Reclamebanner