"Vroeger keek men naar ons op, nu slingeren ze opmerkingen op sociale media naar ons hoofd"

7 december 2018 | Sarah De Moor | Onze gemeente

Hoofdinspecteur Dany Baeyens, commissaris Peter Souffriau en hoofdinspecteur Peter De Campenaere

In veel van onze buurgemeenten en -steden is het er al: een zonaal snelheidsplan. Herzele blijft niet achter. Op alle Herzeelse wegen zullen vanaf januari 2019 slechts drie maximumsnelheden gelden: 20, 30 of 50 km/u. De maatregel komt er op vraag van de burger. "Het verkeer en de snelheid in het verkeer in het bijzonder zijn heel belangrijke items die telkens opnieuw aan bod kwamen tijdens de laatste buurtcontacten", vertelde commissaris Peter Souffriau in Helemaal Herzele op Radio Star. "De vraag om de snelheid te verlagen en om repressief op te treden tegen overdreven snelheden, bleef maar komen. Vandaar dat we in de ganse zone kiezen voor een zonaal snelheidsplan."

De nieuwe regels worden aangeduid op grote informatieborden op de invalswegen van onze gemeente en aan de hand van zoneborden bij het in- en uitrijden van een bepaalde snelheidszone. "Het principe is eenvoudig", vult hoofdinspecteur Peter De Campenaere van de dienst Verkeer aan. "Eens een bestuurder een zonebord passeert, houdt de bestuurder zich aan de snelheid die erop aangegeven staat - 30 of 50 km/u - tot wanneer men een nieuw bord tegenkomt dat aangeeft dat men in een andere zone binnenrijdt met een andere maximum snelheid, of tot wanneer de bestuurder een verkeersbord tegenkomt dat aangeeft dat hij of zij een woonerf binnenrijdt. Daar is de maximale snelheid 20 km/u."

(lees verder onder de foto)

Zonaal snelheidsplan.

De nieuwe infoborden van het zonaal snelheidsplan op onze toegangswegen.

 

De kritiek blijft niet uit. Heel wat inwoners geloven niet dat automobilisten zich effectief aan de maximumsnelheden zullen houden, zeker niet op bepaalde verbindingswegen zoals de Provincieweg of de N42. "We kunnen de hele gemeente vol zetten met borden, maar als mensen niet de mentaliteit hebben om ze te respecteren, dan moeten we repressief optreden. We krijgen volgend jaar een nieuwe flitscamera. De zogenaamde vuilbak. Daarmee zullen we ook in de Stationsstraat kunnen flitsen. Dat is met de huidige toestellen niet mogelijk wegens technologische beperkingen."

Wijkwerking in Herzele wordt uitgebouwd

Hoofdinspecteur Dany Baeyens bracht nog extra nieuws mee naar de studio. De wijkwerking in Herzele heeft er een wijkagent bij. "Sinds 1 november is inspecteur Tanja Cordier lid geworden van het wijkteam Herzele. We zijn daar zeer blij mee. Herzele telt bijna 18.000 inwoners en het quota is om per wijkagent 4.000 inwoners te hebben. Nu telt ons team vijf wijkinspecteurs en halen we dit quota. In de nabije toekomst zullen we tijdens het politieoverleg aan het College van burgemeester en schepenen een voorstel doen om de wijken te herverdelen. Op die manier kunnen we onze wijkinspecteurs maximaal inzetten. De komende maanden zullen we extra inspanningen doen om ons wijkteam voor te stellen aan de bevolking. De bevolking vraagt meer blauw op straat en dat krijgen ze."

De voorbije jaren waren er veel personeelsverschuivingen binnen het wijkteam. Commissaris Souffiau: "Veel collega's kozen voor een andere job. Veel mensen verschuiven vanuit het interventieteam naar andere zones. Eerst moesten die plaatsen ingevuld geraken, pas daarna konden we de wijkteams aanvullen. Ook het kanaalplan van minister Jambon had een grote invloed op de aanvoer van nieuwe krachten in onze politiezone."

Respect

Het respect voor de politie is soms ver te zoeken. "Het is een vaststelling die we meermaals moeten maken. Onze politiemensen zetten zich dag en nacht in voor de veiligheid van de mensen en dan zie je hoe die mensen zich respectloos gedragen ten op zichte van onze mensen", reageert commissaris Souffiau. "We merken het aan vele kleine dingen. Vroeger keek men naar ons op, maar we merken nu dat mensen stouter geworden zijn. Via sociale media slingeren de opmerkingen naar ons hoofd", vult hoofdinspecteur Baeyens aan. 

Ook hoofdinspecteur De Campenaere reageert: "Op facebook denken mensen anoniem te zijn. De schrijfsels die we daar lezen, getuigen van weinig respect. Maar ook tijdens de vele verkeerscontroles worden we geconfronteerd met belagingen, fysiek maar ook psychisch. De verwijten slingeren naar ons hoofd als we repressief moeten optreden." Commissaris Souffriau: "De mensen beseffen niet welke impact dit kan hebben, zowel op de politieman, als ook op de mensen die deze reacties lezen op de sociale media. Als ik denk aan het begin van mijn carrière, dan moet ik besluiten dat de verdraagzaamheid enorm verminderd is. Daarom wil ik deze oproep lanceren: praat met elkaar."

 

Beluister hieronder het volledige interview met commissaris Peter Souffriau, hoofdinspecteur Dany Baeyens en hoofdinspecteur Peter De Campenaere in Helemaal Herzele op Radio Star.

Audiofragmenten

Het zonaal snelheidsplan

1 december 2018 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

De wijkwerking in Herzele

1 december 2018 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Respect

1 december 2018 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Foto's

Reclamebanner