Rechttrekking N42 start in het najaar van 2019

18 juni 2019 | Sarah De Moor | Onze gemeente

De gevaarlijke bochten van de N42 in Sint-Lievens-Esse ©Damien De Leeuw

Op donderdag 20 juni 2019 informeert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) alle Herzelenaren over de rechttrekking van de N42 in Sint-Lievens-Esse tijdens een infomarkt. De werken aan het nieuwe tracé zouden volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in het najaar van start gaan. Helemaal Herzele sprak met Jan Van Damme, schepen van Mobiliteit en Sylvie Syryn, communicatieverantwoordelijke van het AWV, over wat ondertussen een symbooldossier is geworden voor onze gemeente.

"De N42 is een heel belangrijke weg voor Zuid-Oost-Vlaanderen", steekt Sylvie Syryn van wal. "Het is dé verbindingsweg tussen het zuiden van de provincie, Brakel en Geraardsbergen, en de E40 in Wetteren. Er rijdt heel wat economisch verkeer, maar het is ook een belangrijke verbindingsweg voor de mensen die er in de omgeving wonen. Kortom, de weg is heel druk en werd de laatste jaren alleen maar drukker. We merken dat het stuk in Sint-Lievens-Esse eigenlijk niet aangepast is aan de functie waarvoor het moet dienen: doorgaand en snel verkeer. Ook in Oosterzele zal de N42 trouwens aangepakt worden."

De toekomst van de N42 in Sint-Lievens-Esse

"We gaan er dus voor zorgen dat die verbindingsweg z'n rol kan waarmaken", gaat Sylvie Syryn verder. "Het snelle doorgaand verkeer moet gescheiden worden van het lokale verkeer. Er staan heel wat woningen langs de huidige weg, met opritten die uitkomen op de gewestweg. Hierdoor krijg je conflicten tussen het trage oprijdende verkeer en het verkeer dat vlot z'n weg van noord naar zuid wil afleggen. Door het lokale verkeer te scheiden van het doorgaande verkeer kan je ervoor zorgen dat het een pak veiliger wordt.

(lees verder onder het plan)

Nieuwe tracé van de N42

Nieuwe tracé van de N42

 

Een project met veel protest

"Het is het dossier dat al het langst op mijn bureau ligt", zegt Jan Van Damme. Hij is al meer dan 18 jaar schepen in Herzele en is van bij de start betrokken bij het project. "Het is allemaal begonnen op een gemeenteraad in 2001", herinnert hij zich nog. "Er werd toen beslist om een bevraging te organiseren bij de betrokkenen. Op de gemeenteraad was toen een overeenkomst gemaakt: wat ook de uitslag zou zijn, men zou zich neerleggen bij die uitslag. Ofwel de herinrichting van het bestaande tracé, ofwel de nieuwe rondweg maken. Uit de rondvraag kwam een meerderheid van 67% die voor de nieuwe rondweg was. De gemeenteraad heeft dan zijn beslissing overgemaakt aan het Vlaams Gewest."

Het dossier belandt uiteindelijk bij het Agentschap Wegen en Verkeer, waar het nu nog altijd ligt. "Het is een dossier dat niet zo eenvoudig is. Eerst en vooral wekt het uiteraard enig protest op. Niet iedereen is blij met dat nieuwe tracé. Tevens werden er ook enkele administratieve fouten gemaakt. Ik herinner me bijvoorbeeld een verkeerde buurtweg die werd afgeschaft."

Schepen Van Damme geeft mee dat het protest ook enkele zaken verbeterd heeft aan het originele plan. "Bij de afschaffing van enkele trage wegen werd er een openbaar onderzoek geïnstalleerd. Daar kwam heel wat kritiek op. Toen hebben we met de gemeenteraad de vraag gesteld aan het Agentschap Wegen en Verkeer om daar toch aan tegemoet te komen door middel van een fietsbrug. We kregen uiteindelijk groen licht van het AWV en de kosten van de brug zullen verdeeld worden tussen de gemeente Herzele en het Vlaams Gewest. Verder werd onder impuls van het gemeentebestuur beslist om een ventweg aan te leggen langs het tracé zodat traag en plaatselijk verkeer zich makkelijk kan verplaatsen."

Mevrouw Syryn van het AWV begrijpt de voor- en tegenstanders. "We moeten nieuwe open ruimte aansnijden omdat de bestaande N42 gewoon te smal is. De huizen staan te dicht bij de weg en we zouden dus te veel gronden en woningen moeten onteigenen mochten we de huidige weg willen gebruiken. Daar is dus niet voor gekozen. Maar dit betekent inderdaad dat we straten moeten knippen. Daar staan echter wel wat maatregelen tegenover. Er komt een fiets- en voetgangerstunnel ter hoogte van de Witte Brug op de grens met Zottegem en er komt een fiets- en voetgangersbrug aan de Schonenberg. Naast het nieuwe tracé komen er ventwegen die het plaatselijke en landbouwverkeer mogelijk maken. Tegelijkertijd zullen er geluidsschermen geplaatst worden en er wordt gewerkt met geluidsarm asfalt. Er werd ook aan de waterbuffering gedacht."

Start werken in najaar 2019

"Maar gans dit project is een compRomis", zegt schepen Van Damme. "De perfectie bestaat hier niet voor alle partijen. Maar ik ben zeker tevreden met wat er nu op tafel ligt. Ik zal een gelukkig schepen zijn als de werken eindelijk kunnen starten en als ze afgerond zullen zijn.

"We gaan zeker snel van start", verduidelijkt mevrouw Syryn. "Op dit moment loopt er nog een procedure, maar die is niet opschortend en we werken dus gewoon verder. We verwachten de stedenbouwkundige vergunning deze zomer en kunnen dit najaar de voorbereidende werken aanvatten. We hopen klaar te zijn in het najaar van 2021." 

 

(lees verder onder de foto)

De brug in de Schipstraat

De brug in de Schipstraat

 

Infomarkt

Op donderdag 20 juni 2019 kan iedereen die geïnteresseerd is doorlopend van 16.00 tot 20.00 langskomen in De Wattenfabriek (Solleveld 35, 9550 Herzele)). Het Agentschap Wegen en Verkeer organiseert er een infomarkt over de toekomstplannen van de N42. De focus zal vooral liggen op wat het project inhoudt en welke maatregelen er werden genomen om de impact van de nieuwe weg zo klein mogelijk te maken.

Meer info op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer.

 

Beluister hieronder de volledige interviews met schepen van Mobiliteit Jan Van Damme en mevrouw Sylvie Syryn, communicatieverantwoordelijke van het Agentschap Wegen en Verkeer in Helemaal Herzele op Radio Star.

Audiofragmenten

Sylvie Syryn, communicatieverantwoordelijke van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

15 juni 2019 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Schepen van Mobiliteit Jan Van Damme

15 juni 2019 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Foto's

Reclamebanner