Herzele wil als 'Dorp van de Vrede' een vredeswens in alle straten zichtbaar maken

8 december 2023 | HelemaalHerzele | Onze gemeente

Op de gemeenteraad van 22 november stond een agendapunt aan de dagorde dat een beetje een buitenbeentje was… Het ging om een symbolische actie waarmee Herzele zich als Dorp van de Vrede wil verbinden met de gedachte van een Wereld in Vrede. Burgemeester Johan Van Tittelboom lichtte dit als volgt toe: "We hebben vanavond dit punt geagendeerd, goed en wel wetend dat we uiteraard als gemeente niet bevoegd zijn om beslissingen te nemen in zaken van bovenlokaal, laat staan van internationaal belang. Dit neemt natuurlijk niet weg dat we als gemeente ook een deel van de wereld zijn en dat conflicten die de wereld beroeren ook in onze gemeente leven. Daarom hebben we de gedachtewisseling hierover geagendeerd. In het verleden hebben we hier ook, over de partijgrenzen heen, soms symbolische acties in ondernomen.  Ik vernoem er een viertal: we hebben Ingrid Betancourt, die jarenlang gegijzeld was door de FARC in Colombia, als ereburger aangesteld alsook Alexander Ogorodnikov, een vredesactivist die in de goelag opgesloten was; we hebben al vredesoptochten gehouden waar we met alle fracties samen in opstapten; in 2018 hebben we het Sportpark De Vrede in Borsbeke opnieuw in zijn ere hersteld. Sportpark De Vrede werd opgericht in 1946 in de nasleep van de tweede wereldoorlog, vandaar de naam Sportpark De Vrede. We hebben er uitdrukkelijk voor gekozen om die naam te behouden. En in het ‘centrum van het centrum’ van de gemeente hebben we in 2018 het straatje waar dagelijks heel veel mensen rustig door stappen of fietsen, officieel het Straatje van de Vrede genoemd, om de 100ste verjaardag van het einde van de eerste wereldoorlog te herdenken. Het Straatje van de Vrede is later ook gekozen als locatie voor het kunstwerk dat we gewonnen hebben met de wedstrijd ‘Een thuis voor een beeld’."

Vredesduif heeft haar nest in Herzele

"Ik verwijs naar deze vier zaken om aan te geven dat de vredesgedachte in onze gemeente soms een concrete vorm aanneemt. De vredesduif heeft hier toch een beetje al haar nest gemaakt", aldus de burgemeester. "Welnu – en ik weet dat het een grote stap is – we willen een nieuwe symbolische actie organiseren, waarin Herzele niet alleen een thuis is voor een beeld, zoals het aan de ingang van het Straatje van de Vrede staat, maar waarbij we als vredesdorp een vredeswens willen uitdragen naar gans de wereld."  

En daar lijkt het bestuur iets heel symbolisch op gevonden, zo blijkt: "U moet weten dat er in Herzele 193 straten zijn… en hoeveel landen zijn er volgens u in de Verenigde Naties?  Inderdaad: ook precies 193… Dat kan geen toeval zijn…"

"U voelt ons al komen: als we aan elke straat in onze gemeente een land toevertrouwen en we zijn een vredesdorp, dan dragen we de boodschap uit dat we vrede in gans de wereld willen… ook in de conflicten die overal ter wereld bezig zijn en misschien minder onze aandacht krijgen."

Vrede, geen  oorlog – dat is wat elke weldenkend mens toch wil ? Hoe gaan we dit nu aanpakken? 

De communicatiedienst heeft een campagnebeeld gemaakt voor ‘Herzele – dorp van de Vrede’ waar bij wijze van voorbeeld al een aantal straten gekoppeld zijn aan evenveel landen. De Arestraat wordt bijvoorbeeld verbonden met Armenië, de Molenstraat bijv. met Monaco, de Ressegemstraat bijv. met Rwanda, de Doornstraat bijv. met Dominica. En zo kunnen we doorgaan, tot alle landen van de wereld aan alle straten van Herzele gekoppeld zijn…

De bedoeling is dat er een jaar lang onder elk straatnaambord een vredesduif gehangen wordt met de naam van het land erbij…  "Zo brengen we de vredesboodschap in elke straat en in elk land…"

Op het einde van z'n pleidooi, voegt de burgemeester nog toe: "Een wapenstilstand is belangrijk, ook nu in Gaza en Oekraïne, dat was ons oorspronkelijk opzet toen we vanuit het college deze gedachtewisseling geagendeerd hebben… Maar gaandeweg zijn we een trapje hoger gegaan: we willen uiteraard dat de wapens zwijgen, maar er moet ook gewerkt worden aan een duurzame vrede.”

Burgemeester Johan Van Tittelboom nodigde nadien de gemeenteraadsleden uit om van gedachten te wisselen en tot een consensus te komen. De volledige gemeenteraad kon zich achter deze symbolische actie scharen. Er werd wel gevraagd om enkele gebieden die momenteel geen stemgerechtigd lid zijn van de Verenigde Naties ook toe te voegen. Ook dit werd aanvaard, omdat uitgerekend Palestina anders niet zichtbaar zou zijn. Uitgerekend Palestina is immers geen stemgerechtigd lid van de Verenigde Naties, maar een waarnemend lid.  Ook het voorstel om Koerdistan een plaats te geven in Herzele werd aanvaard. Deze gebieden krijgen een plaats in het Straatje van de Vrede. 

De volgende stap is dat de gemeenteraad van 20 december het eerste ‘vredesbord’ zal aanbrengen bij een Herzeelse straat. Dit zal op de ‘Markt’ gebeuren. Nu afwachten welk land hieraan gekoppeld wordt: ‘Maleisië’, ‘Malta’, ‘Marokko’, ‘Marshalleilanden’,…?

"Eigenlijk is het niet zo belangrijk, want elk land en elke straat komt aan bod.  En in elk land wonen er mensen van goede wil in gewone straten, in gewone gemeenten, zoals Herzele. Het gaat bij deze Herzeelse actie dus niet om partij te kiezen in internationale conflicten, maar om te pleiten voor vrede in alle straten van alle gemeenten ter wereld, waar gewone mensen wonen die het slachtoffer zijn van grote conflicten”, zo voegt burgemeester Johan Van Tittelboom nog toe.

Audiofragmenten

9 december 2023 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Reclamebanner