Kerken van Hillegem en Ressegem worden herbestemd, is kerk Woubrechtegem de volgende ?

13 december 2023 | Sarah De Moor | Onze gemeente

Sint-Martinuskerk Woubrechtegem ©Philip Van Geyt

In de kerken van Hillegem en Ressegem werd een afscheidsviering georganiseerd. Beide kerken worden aan de eredienst onttrokken en dus herbestemd. Dat werd al in 2019 afgesproken binnen de krijtlijnen van het kerkenbeleidsplan. Burgemeester Johan Van Tittelboom vertelde in 'Helemaal Herzele' over welke functie deze kerkgebouwen in de toekomst zullen krijgen en hoe het lokaal bestuur deze projecten zal aanpakken. De dorpsraden van beide deelgemeenten vragen nadrukkelijk inspraak. Die zal er ook komen, zo liet burgemeester Van Tittelboom verstaan. Hij kondigde daarnaast ook aan dat er in het kader van een nieuw kerkenbeleidsplan (vanaf 2025) alvast afspraken met het dekenaat werden gemaakt over de kerk van Woubrechtem. Ook deze kerk zal op termijn een nieuwe invulling krijgen. "En daarvoor zal de verwarming niet al te vaak moeten opstaan", liet de burgemeester zich ontvallen.

Luister hieronder naar het interview met Burgemeester Johan Van Tittelboom in Helemaal Herzele op Radio Star.

Audiofragmenten

13 december 2023 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Reclamebanner