Gemeente dient motie in betreffende het Stikstofakkoord en de impact daarvan op de landbouwsector

24 mei 2022 | Damien De Leeuw | Politiek

Fractievoorzitter van open Vld Kristof Callebaut diende op de laatste gemeenteraad een motie in betreffende het akkoord over de Programmatische Aanpak Stikstof en de impact daarvan op de landbouwsector.

"Op 23 februari werd door de Vlaamse regering de Programmatische Aanpak Stikstof of kortweg het PAS-akkoord voorgesteld. Bij veel Vlaamse landbouwers zorgt dit voor onzekerheid, onrust en woede. Dit stikstofplan heeft serieuze gevolgen voor de landbouwsector. Er wordt te weinig rekening gehouden met de socio-economische impact die dit akkoord met zich mee zal brengen. Andere (plattelands)gemeenten namen reeds de beslissing om formeel als gemeentebestuur bezwaar in te dienen tegen het stikstofplan. Ook de Herzeelse landbouwers vragen steun in hun strijd tot het bijsturen van het PAS-akkoord", zei Kristof Callebaut en vroeg daarom dat ook de gemeente Herzele zou beslissen om vanuit de gemeente bezwaar in te dienen via een motie. De motie werd uitvoerig besproken door de verschillende fracties. Uiteindelijk stemden de fracties Open Vld, CD&V, Leef en Groen, Rood en Groen voor, de fractie NV-A onthield zich.

(lees verder onder de foto)


Kristof Callebaut - Fractievoorzitter open Vld in de gemeenteraad van Herzele ©Damien De Leeuw

 

Schepen van landbouw Ann Van Ruyskensvelde laat weten deze motie ten volle te steunen. "Onze landbouwers krijgen de laatste tijd veel te verwerken. Naast het stikstofakkoord is er de erosie problematiek waarbij van onze landbouwers eveneens wordt gevraagd om hun verantwoordelijkheid op te nemen. We mogen de waarde van onze lokale landbouwers niet onderschatten, zeker niet nu er tekorten zijn aan grondstoffen de grondstofprijzen de hoogte ingaan. De korte keten wordt steeds belangrijker!"

Foto's

Reclamebanner