LOGO Radio Star

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Betalingen dienen uiterlijk te gebeuren binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum op ons rekeningnummer BE07 4465 6196 2166 - BIC : KREDBEBB

In geval van niet-betaling, uiterlijk op de vervaldag, zal een schadevergoeding van 15 % aangerekend worden, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling wordt verstuurd.

Elk gerechtelijk geschil zal beslecht worden door het vredegerecht van Herzele of de handelsrechtbank van Oudenaarde.