#MFL-Herzele verdeelt mooie opbrengst

20 januari 2017 | LIVE ON TOUR

MFL-Herzele bracht, na een radiomarathon van 35 uur in het weekend van 10 en 11 december 2016 op Radio Star, een totaalbedrag van 23.439 euro op. Dit werd samengebracht door acties van verenigingen, scholen en individuen, door verzoekplaatjes aan te vragen tijdens de radiomarathon en door de vele zelfstandigen die een TOP 3 aanvroegen.

MFL-Herzele (Muziek Financiert Leven in Herzele) trok in haar eerste editie de kaart van de Herzeelse goede doelen.
Maar liefst acht goede doelen, waarvan de werking gevestigd is in Herzele, waarvan het bestuur bestaat uit Herzelenaren of die gericht is op Herzelenaren, werden geselecteerd: Benefiet Haïti, De Bolster, Een klasje voor iedereen, VZW Eline, Leefboerderij De Kanteling, G-Voetbal Borsbeke, Vzw ‘t Uilekot en Vzw Xavi-Indie.

In januari kwam een onafhankelijke ‘raad der wijzen’ samen om, op basis van de ingediende dossiers, de gelden te verdelen.
Ze hielden rekening met diverse criteria, zoals het eigenlijke project en de lokale verankering.

Hierbij de verdeling van de fondsen en wat ermee zal gebeuren.

BENEFIET HAÏTI: € 2.994

In 2010 bouwde Benefiet Haïti een school opnieuw op en houdt ze sindsdien in stand.
Met deze extra gelden bouwen zij een keuken om de kansarme kinderen een warme maaltijd te bieden. Heel veel kinderen leven immers op straat, waar eten schaars is.

DE BOLSTER: € 3.804

De Bolster, met een buitenhuis in de Kloosterstraat in Herzele, huisvest negen cliënten. Elke cliënt probeert op zijn eigen manier en naar eigen behoefte deel te nemen aan het Herzeelse dorpsleven. Dankzij MFL-Herzele zullen zij een duo-fiets kunnen kopen om samen met de cliënten sportieve uitstapjes in de regio te maken.

EEN KLASJE VOOR IEDEREEN: € 2.569

Met deze gelden komt dit goed doel alweer een stapje dichterbij om samen met vzw CUNINA een klasje te bouwen in Haïti. De bouw van een klas, met de nodige pedagogische inhoud, wordt geraamd op € 5.500

VZW ELINE: € 2.994

Het is de droom van deze vzw om een dag te organiseren door en voor ouders van kinderen met kanker. Zij willen de ouders samenbrengen bij een activiteit waarbij ze met elkaar kunnen ervaringen en tips uitwisselen, raad geven en oplossingen bieden, steun bieden en elkaar sterkte geven om de kinderen voor een volle honderd procent te kunnen bijstaan. MFL-Herzele geeft alvast de aanzet.

LEEFBOERDERIJ DE KANTELING: € 3.761

Deze nieuwe organisatie biedt momenteel een dagbesteding aan voor 17 volwassenen met een zorg- en ondersteuningsvraag, die interesse hebben in dieren, tuinieren en het onderhouden van natuur.
Met de gelden van MFL-Herzele bouwen zij, samen met hun cliënten, schuilstallen voor geiten en schapen, een hok voor pluimvee, een nieuwe omheining en ongetwijfeld enkele nieuwe huisdieren.

G-VOETBAL BORSBEKE: € 2.111

Zij bieden spelers met een beperking de mogelijkheid om in een gestructureerd kader en binnen hun eigen mogelijkheden te voetballen. Plezierbeleving staat voorop, deelnemen is belangrijker dan winnen. MFL-Herzele ondersteunt deze actie door bij te dragen in de kosten van sportmiddelen, huur sportaccommodatie,...

VZW ’T UILEKOT: € 2.206

Deze vzw is een socio-culturele vereniging met oog voor ecologische projecten. MFL-Herzele sponsort hen in de uitbouw van een ecologisch-educatieve tuin teneinde de klimaatproblematiek voor de bezoeker minder abstract te maken.

VZW XAVI-INDIE: € 3.000

Voor elke € 100 die Xavi-Indie ontvangt, kan een kind uit de kinderarbeid een jaar naar school in India. MFL-Herzele neemt het peterschap op van vijf kinderen, die we gedurende zes jaar naar school laten gaan.

Reclamebanner