Tijdelijk onttrekkingsverbod Ter Erpenbeekvallei Herzele

11 mei 2022 | Damien De Leeuw | Onze gemeente

Archieffoto ©Damien De Leeuw met kaart van Oost-Vlaanderen met de zones waar een onttrekkingsverbod van toepassing is.

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod dat al van kracht is, een tijdelijk onttrekkingsverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in een aantal onttrekkingszones.

We bevinden ons in een periode van aanhoudende droogte. "De gemiddelde neerslaghoeveelheid van de laatste 90 dagen nadert de recordwaarde van 1993", zegt gouverneur Carina Van Cauter. "Toen viel er slechts 4,2 mm neerslag in Ukkel (normaal: 60,8 mm). En op basis van de voorspellingen ziet het er zelfs naar uit dat deze recordwaarde binnenkort overschreden zal worden."

Uitbreiding onttrekkingsverbod

De lange periode zonder significante neerslag zorgt ervoor dat de waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen van Oost-Vlaanderen sterk onder druk komen te staan. "In 7 van de 139 onttrekkingszones is de kritische drempelwaarde onderschreden, in 9 onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. Aangezien er de komende dagen en weken geen significante neerslag wordt voorspeld, heb ik, na een bespreking van de situatie in het Provinciaal Droogteoverleg, beslist om in al deze gebieden een tijdelijk onttrekkingsverbod in te voeren." Dit onttrekkingsverbod gaat in vanaf woensdag 11 mei 2022 en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen dat op dit moment al van kracht is. Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. Het semi-permanent onttrekkingsverbod blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2022.

Dit onttrekkingsverbod is niet van toepassing op de bevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen. Onttrekkers dienen zich hiervoor te houden aan de richtlijnen van de Vlaamse Waterweg.

Voor Herzele heeft dit onttrekkingsverbod invloed op de vallei van de Ter Erpenbeek in Herzele, Sint-Lievens-Esse, Borsbeke, Woubrechtegem en Ressegem. 

(lees verder onder de overzichtskaart)


Kaart Besluit Gouverneur Tijdelijk Onttrekkingsverbod Oost-Vlaanderen ©Kabinet van de Gouverneur Oost-Vlaanderen

 

Uitzonderingen

Er gelden wat betreft dit tijdelijk en semi-permanent onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen wel enkele uitzonderingen:

  • Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides (weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie).
  • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.
  • Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is.

Geen maatregelen voor drinkwater

Op dit moment komt de drinkwatervoorziening niet in het gedrang. "De huidige drinkwatervoorraden vereisen op dit moment geen maatregelen om het verbruik van leidingwater voor burgers te beperken", zegt gouverneur Carina Van Cauter. "Maar uiteraard is het altijd een goede ingesteldheid om zuinig om te springen met leidingwater en niet-essentieel verbruik te vermijden." Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vinden burgers concrete tips.

Foto's

Reclamebanner