Leven naast de brouwerij: vernieuwing kiosk Sint-Lievens-Esse

4 februari 2023 | HelemaalHerzele | Onze gemeente

©Lokaal Bestuur Herzele

De buurt vraagt er al even naar en toegegeven: de kiosk op het dorpsplein is aan vernieuwing toe. En die vernieuwing is een verhaal dat start bij de inwoners.

De vraag van inwoners naar aandacht voor het onderhoud van de kiosk werd gekoppeld aan het idee om de vernieuwing toekomstgericht aan te pakken. Zo werd het project ‘leven naast de brouwerij’ geboren. Een titel die zeer letterlijk genomen mag worden. Het verwijst naar het ‘leven in de brouwerij’ dat dit project kan opleveren. Al zit er een kleine kwinkslag in die uitdrukking door het woord ‘in’ te veranderen naar ‘naast’. Een verwijzing naar Brouwerij Van Den Bossche die ook effectief aan het dorpsplein gelegen is. Bovendien stond de brouwerij bij alle dorpsfeesten op het plein centraal omdat hun opslagruimtes vlak bij de kiosk op het plein gebruikt werden voor het inrichten van een tijdelijke bar.

De nood aan vernieuwing van de kiosk wordt nu aangegrepen om met een aantal inwoners aan de slag te gaan. Met een kerngroep wil lokaal bestuur Herzele actief in gesprek gaan en nadenken over wat een dorpsplein als publieke plek voor vandaag en de toekomst kan betekenen. Niet alleen de kiosk, die in 1907 naar aanleiding van de Livinusfeesten gebouwd werd, maar dus ook de ruimte errond zal bekeken worden.

Een verhaal dat start bij de inwoners

Een zielloze renovatie zit er niet in. Lokaal bestuur Herzele gaat voor de renovatie van de kiosk op zoek naar de betekenis ervan voor de inwoners en bezoekers van het dorp. De toekomstige invulling of inkleding staat dus nog open. Een nog verder aan te vullen groep inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen (o.a. Die Bronne, ’t Essenhofje, KermEsse, De Lezende Paling en Kunst en Broedermin) denkt mee over een toekomstige invulling van de kiosk en hoe zich dit vertaalt in de vernieuwing ervan.

"We zien zelf verschillende en uiteenlopende mogelijkheden", begint schepen van cultuur en toerisme Heidi Knop. "Het kan gaan naar een historische reconstructie van de kiosk naar oorspronkelijk ontwerp. Of een heel andere piste, onderzoeken of deze kiosk, met respect voor de oorspronkelijke vormgeving, kan omgetoverd worden tot een plek met een hedendaagse invulling. In plaats van een podium kan het dan een plek zijn om af te spreken of te zitten. Maar zeer belangrijk in het volledige verhaal is dat deze keuze gemaakt wordt door een groep van inwoners", benadrukt Heidi Knop.

Steun van Leader Vlaamse-Ardennen

Na het doorlopen van een subsidieaanvraag werd het projectvoorstel dat lokaal bestuur Herzele indiende bij LEADER Vlaamse Ardennen, een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, goedgekeurd. Concreet betekent dit dat op een totale projectkost van € 80.000 een subsidie voorzien is van € 52.000 (Europese, Vlaamse en Oost-Vlaamse middelen).

Luister hieronder naar een interview met inwoners Davy Beerens en Jan Hermans

Audiofragmenten

4 februari 2023 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Reclamebanner