Politieraad draagt unaniem nieuwe korpschef voor

20 maart 2023 | HelemaalHerzele | Onze gemeente

Tim De Knijf (Burgemeester van Sint-Lievens-Houtem), Evelien De Both (burgemeester van Zottegem en voorzitter van de politieraad), afscheidnemend korpschef Jan De Sutter en de nieuwe korpschef Tom De Saveur. ©Poliezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem.

Verandering op til bij Politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem. Huidig korpschef Jan De Sutter gaat op 1 juli 2023 met pensioen. De selectieprocedure om zijn opvolger aan te stellen, zit momenteel in de laatste fase. De politieraad besliste met unanimiteit van stemmen om Tom De Saveur als opvolger voor te dragen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Huidig korpschef Jan De Sutter geeft op 1 juli de fakkel door aan zijn opvolger. Hij begon aan zijn opleiding als rijkswachtofficier in 1980 en is sinds 2008 korpschef van de Politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem. "Na een mooie en boeiende loopbaan is het tijd voor de grote vakantie", oordeelt de Michelbekenaar.

Op de politieraad van 8 maart 2023 werd met unanimiteit van stemmen beslist om Tom De Saveur voor te dragen als nieuwe korpschef. De Saveur is momenteel actief bij de Federale Politie en woont in Sint-Lievens-Houtem. Zijn kandidatuur wordt overgedragen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waarna hij in een Koninklijk Besluit officieel aangesteld wordt als nieuwe korpschef van de politiezone.

"De politieraad was het unaniem eens", bevestigt Evelien De Both, voorzitter van de politieraad en burgemeester van Zottegem. "Met Tom De Saveur hebben we een zeer bekwame kandidaat-korpschef naar voor geschoven. Met zijn jarenlange ervaring bij de Federale Politie, ben ik ervan overtuigd dat hij het werk van huidig korpschef Jan De Sutter op een professionele en daadkrachtige manier zal verderzetten. Hoewel hij nog enkele maanden onze zone leidt, wil ik alvast mijn oprechte dank uitdrukken aan korpschef De Sutter. We mogen trots zijn op het niveau van veiligheid binnen onze zone, dat mede tot stand kwam dankzij zijn jarenlange inzet en toewijding."

Reclamebanner