Tijdelijk onttrekkingsverbod geldt ook in Herzele

16 juni 2023 | Damien De Leeuw | Onze gemeente

Archieffoto ©Freepik

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod dat al van kracht is, een tijdelijk onttrekkingsverbod afgekondigd voor een aantal onttrekkingszones van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Oost-Vlaanderen, en dus ook op het grondgebied Herzele.

 

We bevinden ons in een periode zonder betekenisvolle neerslag en dat zorgt ervoor dat de waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen van Oost-Vlaanderen sterk onder druk komen te staan.

Gouverneur Carina Van Cauter.

Carina Van Cauter.
©Gouverneur Oost-Vlaanderen

 

Uitbreiding onttrekkingsverbod

In 14 van de 139 onttrekkingszones is de kritische drempelwaarde onderschreden, in 9 onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. Aangezien er de komende dagen en weken geen significante neerslag wordt voorspeld, heeft de gouverneur, na een bespreking van de situatie in het Provinciaal Droogteoverleg, beslist om in al deze gebieden een tijdelijk onttrekkingsverbod in te voeren. Dit onttrekkingsverbod gaat in vanaf vandaag, vrijdag 16 juni 2023, en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen dat op dit moment al van kracht is.

Concreet mag er dus op het grondgebied Herzele geen water onttrokken worden uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in de onttrekkingszone 275: Molenbeek/Plankebeek. Deze zone omvat het gebied tussen Herzele centrum en de dorpskern van Sint-Lievens-Esse, delen van Woubrechtegem, Sint-Antelinks en Ressegem. Raadpleeg de interactieve kaart hier om de zone in detail te bekijken.

Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. Het semi-permanent onttrekkingsverbod blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2023.

Lees verder onder de kaart

 

Uitzonderingen

  • Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides (weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie).
  • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.
  • Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is.

 

Geen maatregelen voor drinkwater

Op dit moment komt de drinkwatervoorziening niet in het gedrang. De huidige drinkwatervoorraden vereisen op dit moment dan ook geen maatregelen om het verbruik van leidingwater voor burgers te beperken. Maar uiteraard is het altijd een goede ingesteldheid om zuinig om te springen met leidingwater en niet-essentieel verbruik te vermijden. Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vind je concrete tips.

Foto's

Reclamebanner