Uitbreiding tijdelijk onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen

7 juli 2023 | HelemaalHerzele | Onze gemeente

Archieffoto ©Freepik

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod dat al van kracht is, een nieuw tijdelijk onttrekkingsverbod afgekondigd voor in totaal 42 onttrekkingszones van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Oost-Vlaanderen.

In 22 van de 139 onttrekkingszones is op dit moment de kritische drempelwaarde onderschreden, in 20 onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. Aangezien er de komende dagen en weken geen significante neerslag wordt voorspeld, heeft de gouverneur, na een bespreking van de situatie in het Provinciaal Droogteoverleg, beslist om in al deze gebieden een tijdelijk onttrekkingsverbod in te voeren. Het gaat concreet om 20 extra onttrekkingszones t.o.v. het vorige besluit van de gouverneur (14/06/2023), in 1 zone kon het onttrekkingsverbod opgeheven worden.

Dit onttrekkingsverbod gaat in vanaf 7 juli 2023 en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen dat op dit moment al van kracht is. Op die plaatsen waar het wel nog toegestaan is om water te capteren, blijven de regels met betrekking tot meldingen en machtigingen uiteraard bestaan. Het is belangrijk om zich hiermee in regel te stellen, zo benadrukt de gouverneur. Alle informatie is te vinden op www.vlaanderen.be/watercaptatie-of-wateronttrekking-uit-een-waterloop.

Concreet mag er vanaf 7 juli 2023 geen water opgepompt worden uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in deze 42 onttrekkingszones:

 • OVL-256: Rone
 • OVL-267: Molenbeek/Beiaardbeek – afwaarts deel
 • OVL-269: Schelde van monding Grote/Zwarte Spierbeek (excl) tot monding Molenbeek (incl)– rechter Schelde-oever
 • OVL-273: Leopoldkanaal van Vlietbeek/Zwartesluisbeek (excl) tot monding Isbellageleed (incl)
 • OVL-275: Molenbeek/Plankebeek
 • OVL-279: Zuidlede
 • OVL-286: Dender van monding Molenbeek/Wolfputbeek (excl.) tot monding Hoezebeek (excl.)
 • OVL-294: Mark van monding Scheibeek (excl.) tot monding in Dender
 • OVL-300: Poekebeek
 • OVL-301: Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal tot Kanaal Gent-Oostende (excl)
 • OVL-305: Leopoldskanaal van monding Isabellageleed (excl) tot stuw van Sint-Laureins (excl)
 • OVL-307: Vlietbeek/Zwartesluisbeek van monding 080/74001 (excl) tot Leopoldskanaal
 • OVL-663: Moervaart van monding Oostvaart (excl.) tot monding kanaal Gent-Terneuzen
 • OVL-673: Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal van Kanaal Gent-Oostende (excl) tot monding Vaart van Eeklo
 • OVL-686: Kanaal Gent-Terneuzen van monding Moervaart (excl) tot monding in Schelde
 • OVL-687: Kanaal Gent-Oostende van afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal (excl.) tot Bornebeek
 • OVL-691: Leie van monding Mandel (excl) tot monding Oude Mandelbeek (incl)
 • OVL-695: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl.)
 • OVL-696: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl.)
 • OVL-699: Leopoldkanaal van Vlietbeek/Zwartesluisbeek (excl) tot monding Isbellageleed (incl)
 • OVL-701: Leopoldkanaal van monding Moerhuizewatergang (excl) tot monding 085/87001 (incl)
 • OVL-1041: Zuidlede
 • OVL-257: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl)
 • OVL-259: Oude Schelde vanaf Gent-Brugge sluis + Schelde tot monding Molenbeek/Grondebeek (excl)
 • OVL-263: Schelde van monding Molenbeek/Grotebeek (excl) tot monding Oostveergote (incl)
 • OVL-268: Molenbeek/Wolfputbeek
 • OVL-284: Dender van monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl) tot monding molenbeek/Wolfputbeek (excl)
 • OVL-297: Noord-Zuid verbinding
 • OVL-309: Leopoldkanaal van monding Moerhuizewatergang (excl) tot monding 085/87001 (incl)
 • OVL-315: Oude Schelde vanaf Gentbruggesluis + Schelde tot monding Molenbeek/Gondebeek (excl.)
 • OVL-316: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl)
 • OVL-322: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl)
 • OVL-324: Zwalmbeek tot monding Molenbeek (excl.)
 • OVL-328: Dender van monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl) tot monding molenbeek/Wolfputbeek (excl)
 • OVL-656: Mark van monding Scheibeek (excl.) tot monding in Dender
 • OVL-668: Molenbeek/Plankebeek 432/30000
 • OVL-671: Kanaal Gent-Terneuzen v. Leie binnenstad/Benedenschelde (excl) – monding Moervaart (excl)
 • OVL-676: Schelde van monding Oostveergrote (excl) tot monding afgesloten Dender (excl)
 • OVL-681: Schelde van monding Zwalmbeek (excl) tot monding Stamkotbeek (incl)
 • OVL-682: Schelde van monding Zwalmbeek (excl) tot monding Stamkotbeek (incl)
 • OVL-693: Dender van monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl) tot monding molenbeek/Wolfputbeek (excl)
 • OVL-694: Dender van monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl) tot monding molenbeek/Wolfputbeek (excl)

Voor de volgende zone wordt het tijdelijk onttrekkingsverbod ingetrokken:

 • OVL-303: Waterloop van de Hoge Landen

Raadpleeg hier de interactieve kaart.

Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. Het semi-permanent onttrekkingsverbod blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2023. Opgelet: dit onttrekkingsverbod is niet van toepassing op de bevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen. Onttrekkers dienen zich hiervoor te houden aan de richtlijnen van de Vlaamse Waterweg.

Uitzonderingen

 • Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides (weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie).
 • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.
 • Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is.

Geen maatregelen voor drinkwater

Op dit moment komt de drinkwatervoorziening nog steeds niet in het gedrang. De huidige drinkwatervoorraden vereisen op dit moment dan ook geen maatregelen om het verbruik van leidingwater voor burgers te beperken. Maar uiteraard is het altijd een goede ingesteldheid om zuinig om te springen met leidingwater en niet-essentieel verbruik te vermijden. Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vind je concrete tips.

Reclamebanner