Geen nieuwbouw of hoogbouw in centrum Ressegem: site rond historisch neerhof wordt omgetoverd tot groene oase

26 maart 2024 | HelemaalHerzele | Onze gemeente

Inwoners helpen bij de aanplant van de site. Foto: ©Lokaal Bestuur Herzele

Met het project ‘een nieuw neerhof voor Ressegem’ redt het lokaal bestuur Herzele een prachtig open stuk weiland van bebouwing. Het neerhof bevindt zich midden in het dorp, en zal fungeren als een ontmoetingsplek en een plaats om tot rust te komen. Afgelopen weekend kwamen buurtbewoners er samen voor de eerste spadesteek. Er werden zo’n 600 bomen geplant.

Ressegem heeft een rijk verleden met haar ‘mottekasteel’ uit de elfde eeuw. Dat is een van de oudste middeleeuwse kasteeltypes uit de streek en is een voorloper van de burcht. Zo’n mottekasteel bestond steeds uit twee delen: een opperhof met militaire functie en een neerhof waar de dagdagelijkse economische activiteit plaatsvond. Deze laatste wordt nu dus onder handen genomen dankzij het project ‘een nieuw neerhof voor Ressegem’.

Lees verder onder de foto.

Ook heel wat leden van de gemeenteraad daagden op om de handen uit de mouwen te steken - Foto: ©Lokaal Bestuur Herzele

Het neerhof in Ressegem wordt voor, door en met buurtbewoners omgetoverd tot een groene oase. Cultuur en natuur verstrengelen er met elkaar onder leiding van natuurkenner en kunstenaar Joris De Rycke. Het park wordt een hoogstamboomgaard bestaande uit een variatie aan fruitbomen die omsloten zijn door hagen en inheemse houtkanten, en zal een open zicht hebben op de motte van Ressegem. Als eerbetoon aan de vrijwilligers van het vaccinatiecentrum worden er ook drie lindebomen geplant. De lindeboom, beter bekend als liefdesboom omwille van de hartvormige bladeren, stond vroeger vaak op dorpspleinen. Er werd daar dan onder vergaderd, gedanst, berecht en getrouwd. Lindebomen hebben in dat opzicht dus een verbindende functie en mogen daarom niet ontbreken in het nieuwe park. 

"De afgelopen weken heeft de technische dienst van het lokaal bestuur Herzele al heel wat werk verzet in het neerhof. Daardoor konden we het voorbije weekend, samen met enkele buurtbewoners, de eerste bomen aanplanten. Het startschot voor de aanleg van het nieuw neerhof is nu dus echt gegeven!", klinkt het enthousiast bij Heidi Knop, schepen van cultuur. Joris De Rycke zocht in het ontwerp van het nieuwe neerhof naar een evenwicht tussen de historische context, biodiversiteit en de toekomst van de site. Denk aan houtkanten voor vogels, bloesems voor bijen en vlinders, een wadi voor amfibieën en fruit voor bezoekers. Bij de fruitbomen worden er ook bordjes geplaatst met meer info omtrent de eigenschappen van de boom en waarvoor het fruit gebruikt kan worden. Het wordt dus een gemeentelijke boomgaard die rust biedt, waar plukken is toegestaan en waar activiteiten die de gemeenschap samenbrengen doorgaan.

Lees verder onder de foto.

Foto: ©Lokaal Bestuur Herzele

De eerstvolgende activiteit die plaatsvindt in het neerhof is een gratis zeisintroductie. Op zondag 21 april 2024 kan er kennisgemaakt worden met deze traditionele techniek om op kleine schaal gras te maaien. Meer info: www.herzele.be/inschrijving-zeisintroductie.

Dit project komt tot stand in samenwerking met Platteland Plus Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen.

Foto's

Reclamebanner