Herzele is officieel erkend als pleegzorggemeente

4 juni 2024 | HelemaalHerzele | Onze gemeente

©Lokaal Bestuur Herzele

Herzele is afgelopen weekend officieel erkend als pleegzorggemeente. Deze bekroning erkent de gemeenschappelijke inspanningen om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen in onze gemeenschap te ondersteunen.

Pleegzorg is essentieel om een veilige en stabiele omgeving aan te bieden aan degenen die dat het meest nodig hebben. Samen met Pleegzorg Vlaanderen zet het Huis van het Kind in Herzele zich dan ook in om pleegzorg in Herzele bekend en toegankelijk te maken. Het Huis van het Kind wil daarin verder gaan dan alleen het dragen van het label 'pleegzorggemeente'. Zo is het de bedoeling om op termijn een actieve rol te spelen in de ondersteuning van pleeggezinnen.

Momenteel ligt de focus immers vooral op communicatie en sensibilisatie. Door de campagnes van Pleegzorg Vlaanderen mee te ondersteunen, vergroot de bewustwording rond pleegzorg en worden er nieuwe pleegouders aangetrokken. "Voor de toekomst hebben we echter heel wat plannen", legt Hilde Van Impe, schepen van sociale zaken, ons uit. "We bekijken onder meer de mogelijkheid om netwerkbijeenkomsten te organiseren waar pleeggezinnen met elkaar in contact kunnen komen en zo een ondersteunend netwerk kunnen opbouwen. Daarnaast willen we pleeggezinnen vanuit het Huis van het Kind in Herzele begeleiden bij praktische zaken zoals kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Dankzij deze initiatieven hopen we niet alleen de pleegzorg in onze gemeente te bevorderen, maar ook een netwerk te creëren dat pleeggezinnen helpt om succesvol en gelukkig te zijn in hun rol. Zo willen we komen tot een meer inclusieve en ondersteunende gemeenschap voor iedereen."

Het Huis van het Kind in Herzele wil dan ook graag iedereen bedanken die betrokken is bij dit belangrijke werk. Samen maken we van onze gemeente een warmere en zorgzamere plek voor iedereen.

Reclamebanner