Verkiezingen18: Hoe groot is de kans dat ik opgeroepen word om te gaan zitten of te gaan tellen?

17 september 2018 | HelemaalHerzele | Politiek

Op zondag 14 oktober 2018 heb je alvast één afspraak in je agenda: stemmen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. De redactie van het programma Helemaal Herzele op Radio Star kreeg de voorbije weken heel wat vragen over die nakende verkiezingen. We ging ermee langs bij Daniel Adriaens, algemeen directeur van onze gemeente. Hij geeft met plezier het juiste antwoord.

Een al maanden geplande citytrip, medisch gezien ongeschikt, geen babysit voor de kinderen, werken enzovoort. De (al dan niet terechte) excuses om niet te moeten ingaan op de oproep om als voorzitter of bijzitter van een stem- of telbureau te zetelen, zijn eindeloos. Maar "Hoe groot is de kans dat ik opgeroepen word om te gaan zitten of te gaan tellen?", vraagt bijna elke Herzelenaar zich luidop af.

"We hebben veel mensen nodig, want we hebben 22 stembureaus en 8 telbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen en 8 telbureaus voor de provincieraadsverkiezingen. In totaal zijn dat dus 38 bureaus in Herzele. Daarnaast zoeken we niet alleen effectieve bijzitters, maar ook plaatsvervangers voor in het geval er iemand ziek is of niet komt opdagen", legt Daniel Adriaens uit.

"De voorzitters van de stembureaus en de voorzitters en bijzitters van de telbureaus worden gekozen uit een lijst die door het College van burgemeester en schepenen wordt afgegeven aan diegene die deze mensen moet aanstellen. Op deze lijst staan mensen met 'speciale' beroepen: advocaten, gerechtsdeurwaarder, magistraten, notarissen, mensen die werken op de gemeente of in het OCMW en leden van het onderwijzend personeel. De kans is dus klein dat je op deze lijst staat en bijgevolg opgeroepen wordt om deze taak te vervullen. Je kan wel opgeroepen worden als bijzitter voor een stembureau. Daarvoor komt in principe iedereen in aanmerking."

Audiofragmenten

Daniel Adriaens, Algemeen Directeur gemeente Herzele beantwoordt de vraag

8 september 2018 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Reclamebanner