Verkiezingen18: Wat moet ik doen als ik niet kan gaan stemmen?

1 oktober 2018 | HelemaalHerzele | Politiek

Op zondag 14 oktober 2018 heb je alvast één afspraak in je agenda: stemmen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. De redactie van het programma Helemaal Herzele op Radio Star kreeg de voorbije weken heel wat vragen over die nakende verkiezingen. We ging ermee langs bij Daniel Adriaens, algemeen directeur van onze gemeente. Hij geeft met plezier het juiste antwoord.

In België is er stemplicht, maar het kan gebeuren dat je op zondag 14 oktober niet kán gaan stemmen, omdat je bijvoorbeeld op reis bent of moet werken. Wat moet je in dat geval doen?

"Je moet uiteraard een geldige reden hebben waarom je niet kan gaan stemmen en daar ook de juiste attesten van voorleggen", vertelt Daniel Adriaens. "Als dat zo is, kan je iemand anders een volmacht geven om in jouw plaats te gaan stemmen. Die persoon mag dus twee keer stemmen. Twee keer in hetzelfde stembureau, maar het is evengoed mogelijk dat jouw zoon of dochter eerst voor zichzelf in Antwerpen stemt en dan in Herzele gaat stemmen als jouw volmachthouder."

"Je hebt hiervoor een formulier nodig. Dat kan je tot en met 12 oktober bekomen op de dienst Burgerzaken of downloaden op de website van Vlaanderen Kiest. Jouw volmachthouder gaat met dit formulier, jouw attest, jouw oproepingsbrief, zijn/haar identiteitskaart en zijn/haar oproepingsbrief naar het stembureau waar jij moest stemmen en kan daar jouw stem uitbrengen."

De geldige redenen om bij volmacht te stemmen vind je op deze website: https://vlaanderenkiest.be/faq/wanneer-kan-u-bij-volmacht-stemmen.

Het volmachtformulier kan je hier downloaden: https://vlaanderenkiest.be/formulieren/volmachtformulier

Audiofragmenten

Daniel Adriaens, Algemeen Directeur gemeente Herzele beantwoordt de vraag

29 september 2018 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Reclamebanner