"We moeten achteruit bouwen, auto uit het straatbeeld"

3 oktober 2018 | Sarah De Moor | Politiek

Ook afgelopen zaterdag vulde de studio van Helemaal Herzele zich met lokale politici. Enkele kopstukken van CD&V en Partners kwamen hun belangrijkste partijpunten aan de kiezer voorstellen. “We staan er volledig. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar drie weken geleden konden we onze lijst officieel voorstellen aan onze achterban en aan de Herzelenaren", vertelde lijsttrekker Ronny Herremans. "Door omstandigheden is onze vorige lijsttrekker Danny Van Melkebeke lijstduwer geworden, maar in mijn hart blijft Danny onze lijsttrekker”. "Als de kiezer mij een mandaat geeft, zal ik dat opnemen", voegde Danny Van Melkebeke daaraan toe.

Ondanks die 'omstandigheden', steekt CD&V en Partners zijn ambitie na 14 oktober niet onder stoelen of banken. “We zitten nu 18 jaar in de oppositie. Het wordt tijd om mee te besturen, mét participatie van de burgers.” Of er al gepraat is met andere partijen daarover? "Iedereen praat met iedereen."

(lees verder onder de foto)

Lijsttrekker Ronny Herremans

Lijsttrekker Ronny Herremans

 

Het octopusplan

Verkeersveiligeheid is één van de speerpunten van CD&V en Partners en het thema houdt Antoine De Jaeger, vice-lijstduwer, enorm bezig. "Het kan en het moet beter in Herzele. Er is te weinig gewerkt aan verschillende knelpunten, de schoolomgevingen en veilige fiets- en voetpaden. Het bestaande mobiliteitsplan moet herbekeken worden en uitgebreid worden met grondige studies en inspraak van de bewoners."

Om de schoolomgevingen aan te pakken verwijst Antoine de Jaeger naar het Octopusplan. "We moeten mensen duidelijk maken dat ze in een schoolomgeving zijn. De zone 30 alleen werkt niet. Breng dwarse strepen aan op het wegdek, plaats octopuspalen en zet snelheidssmiley's in." CD&V en Partners wil ook woonerven stimuleren.

Cultuurbonus voor jongeren

"De gemeente moet werk maken van degelijke infrastructuur voor de jeugdbewegingen", vertelde Sabrina De Lange, nummer 2 op de lijst. "De jeugdbewegingen in Herzele groeien elk jaar. Zij mogen geen slachtoffer worden van hun eigen succes. CD&V en Partners denkt hierbij aan zogenaamde Third Places: een combinatie van ontmoetingsruimten en lokalen van de jeugdbeweging. Deze ruimtes worden dan optimaal benut.

"De Steenoven brengt al jaren een sterke brok cultuur naar Herzele", ging Sabrina De Lange verder, "maar wat opvalt is dat de jeugd niet deelneemt aan deze activiteiten. Misschien is de drempel te hoog omwille van de prijs en daarom wil CD&V en Partners de jongeren stimuleren aan de hand van een cultuurbonus. Een korting op tickets en abonnementen."

(lees verder onder de foto)

Archieffoto: De Steenoven

Archieffoto: De Steenoven. © De Steenoven, Herzele

 

Achteruit bouwen

Ook duurzaamheid is een belangrijk thema voor de partij. "Geen fossiele brandstoffen meer gebruiken en inzetten op hernieuwbare energie. Zonnepanelen, groendaken, warmtepompen. Alleen zo kunnen we de doelstelling om in 2030 40% minder CO2 te produceren waarmaken", zei lijsttrekker Ronny Herremans. "Voor de private sector moet dit door de gemeente gesubsidieerd worden. En die moet ook zelf het goede voorbeeld geven."

Ronny Herremans is beroepshalve architect en volgt de visie van de Vlaamse Bouwmeester. "Appartementsgebouwen moeten achteruit om vooraan meer plaats te creëren voor groen en voor parkeerplaatsen voor auto's. De wagen moet uit het straatbeeld en wij pleiten ervoor om twee parkeerplaatsen te voorzien per woonentiteit."

(lees verder onder de foto)

Archieffoto: Groene Daken

CD&V en Partners pleit voor meer 'groendaken'.

 

Premie voor startende zelfstandigen omhoog

Lijstduwer Danny Van Melkebeke wil de Groenlaan opfrissen. "Het is de taak van de bevoegde schepen om hiervoor met een plan te komen, in het begin van de legislatuur wel te verstaan. De premie voor startende zelfstandigen moet in ieder geval naar omhoog."

Het gemeentebestuur moet ook het goede voorbeeld geven. "De gemeente werkt nu met een beperkt aantal zelfstandigen, maar alle zelfstandigden moeten gelijk behandeld worden en dezelfde kansen krijgen. Elke aannemer uit Herzele moet werken kunnen uitvoeren voor de gemeente."

 

Mantelzorgpremie

De mantelzorgpremie is voor CD&V en Partners één van de speerpunten als het over zorg gaat. "Veel mensen zetten zich in voor de zorg van hun ouders", vertelde kandidaat Paul Boelaert."De mantelzorger erkennen kan al door een kleine financiële steun. Op die manier kunnen de ouderen makkelijker in hun eigen woning blijven en besparen ze op de hoge rusthuisfactuur."

"Het zorgdorp is een voorbeeld voor heel Vlaanderen", ging kandidaat Ingrid Vlaeminck verder. "Maar CD&V en Partners heeft wel enkele bedenkingen. De assistentiewoningen zijn enkel geschikt voor mensen die nog mobiel zijn. Er zijn geen automatische deuren en er liggen matten. We pleiten dus om bij toekomstige projecten vooraf een goede studie en eventueel een bevraging te doen. Er moet ook verder ingezet worden op voldoende en extra personeel in het OCMW-rusthuis. Enkel op die manier kunnen we kwaliteitsvolle zorg verlenen."

 

Beluister hieronder de volledige uitzending van CD&V en Partners tijdens het verkiezingsprogramma van Helemaal Herzele op Radio Star.

Audiofragmenten

Antoine De Jaeger over verkeersveiligheid

29 september 2018 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Sabrina De Lange over Jeugd, Onderwijs en Cultuur

29 september 2018 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Ronny Herremans, lijsttrekker, over de lijstvorming

29 september 2018 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Paul Boelaert en Ingrid Vlaeminck over Zorg

29 september 2018 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Ronny Herremans, lijsttrekker, en Danny Van Melkebeke, lijstduwer, over Ruimtelijke ordening, Milie en Lokale Economie

29 september 2018 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Annelies kiest: Ronny Herremans overtuigt Annelies

29 september 2018 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Spervuur voor de lijsttrekker

29 september 2018 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Foto's

Reclamebanner