"Ik geef onszelf acht op tien, maar het werk is nooit af, dus laat ons verder doen"

4 oktober 2018 | Sarah De Moor | Politiek

“We kregen veel spontane aanbiedingen om te kandideren op onze lijst. Dit was uiteindelijk een luxeprobleem. Wie wel, wie niet, en vooral: op welke plaats. We moesten dus knopen doorhakken. Dit was de moeilijkste lijstvorming ooit.” Zo start Patrick Van de Casteele, voorzitter van Open Vld Herzele, de uitzending op Radio Star. Huidig burgemeester en lijsttrekker Johan Van Tittelboom treedt hem bij: “We hebben heel wat jonge kandidaten, maar ook de oudere garde ontbreekt niet. Heel wat huidige schepenen duwen de lijst en ik ben enorm trots dat ze dat willen doen. Zij stuwen de jongere garde naar voren.”

Over de ambitie van Open Vld Herzele is lijsttrekker Johan Van Tittelboom duidelijk. “Ik geef onszelf graag een dikke acht op tien, maar het kan steeds beter. Het werk is nooit af. Laat ons team dus gewoon verder doen. Maar het laatste woord is uiteraard aan de kiezers. Zij zullen ons de weg tonen.”

(lees verder onder de foto)

Lijsttrekker en huidig burgemeester Johan Van Tittelboom

Lijsttrekker en huidig burgemeester Johan Van Tittelboom

 

Veel realisaties

“We hebben Herzele de voorbije achtien jaar de moderne tijden ingeloodst. We zijn een sterke woongemeente geworden”, gaat Van Tittelboom verder. Stefaan Lauwaert, huidig schepen en kandidaat 23 op de lijst, overloopt enkele realisaties om dat te beamen: “De burger vroeg meer sportinfrastructuur en die hebben we gecreëerd. Denk maar aan de sporthal aan Sint-Rochus en het pas geopende sportpark De Vrede in Borsbeke. De leegstaande pastorieën kregen een herbestemming en we kochten de voorbije legislatuur acht hectare bos aan.”

Fietsverbindingen achter de woningen

Uit de buurtcontacten, die de huidige meerderheid vorig jaar organiseerde, kwam één thema duidelijk naar voren: mobiliteit. “Er wordt te snel gereden, er zijn te weinig parkeerplaatsen, er is te veel sluipverkeer en de fietsinfrastructuur wordt niet als veilig ervaren”, vat Jan Van Damme, lijstduwer en huidig schepen, samen. “Ondertussen heeft het bestuur een mobiliteitsambtenaar aangenomen om die problemen op te lossen.”

“Een veilige fietsverbinding moet van deur tot deur als veilig worden ervaren. Het probleem is echter dat de woningen soms heel dicht bij de weg liggen. Dat lukt dus niet overal. Het is onze betrachting om fietsverbindingen te maken áchter de woningen. Zoals de trambaan van Sint-Lievens-Esse tot aan het station in Herzele. Ook het Straatje van de Vrede tussen de Groenlaan en De Wattenfabriek is een mooi voorbeeld hoe men de zwakke weggebruikers uit het verkeer kan nemen.” Van Damme kijkt ook naar de toekomst. “We willen graag de Trambaan in ere herstellen van Sint-Lievens-Houtem tot Ophasselt. Ook de Oost-Westverbinding van Burst naar Zottegem moet gerealiseerd worden.”

(lees verder onder de foto)

Fietsverbinding tussen de Tramzate en de Kloosterstraat

Archieffoto: Veilige fietsverbinding tussen de Tramzate en de Kloosterstraat

 

Financieel gezonde gemeente

“Vandaag wordt er niet meer gesproken over de financiën in Herzele. Dat betekent dat het goed gaat”, zei Jürgen Neyrinck, huidig schepen en kandidaat nummer zeven op de lijst. “De schuld bedroeg meer dan dertig miljoen euro. We hebben ondertussen dertien miljoen euro terugbetaald, zonder dat de rekening werd doorgeschoven naar de Herzelenaar. Er kon zelfs een symbolische belastingsverlaging vanaf en er was ruimte voor kleine investeringen.”

“Voor de komende jaren is er opnieuw financiële ruimte. We kunnen dus inzetten op wat voor ons dé prioriteit van het nieuwe bestuur zal zijn: mobiliteit en verkeersveiligheid”, zo besluit Neyrinck.

Zorgdorp is model voor Vlaanderen

"Ons zorgdorp is een model voor heel Vlaanderen", vertelde Rita Vandenoostende, huidig OCMW-voorzitter en vice-lijstdruwer. "We besteden enorm veel aandacht aan zorg." Hilde Van Impe, huidig gemeenteraadsvoorzitter en tweede op de lijst, vult aan en kijkt vooruit. "Het mantelzorgproject, waarbij we niet kiezen voor de premie, kan nog verder uitgebouwd worden. We werken nu al met zorgregisseurs om zo de zorgbehoevenden op maat te gaan helpen."

(lees verder onder de foto)

Woonzorgcentrum in het zorgdorp van Herzele

Archieffoto: Woonzorgcentrum in het zorgdorp van Herzele

 

"Ook aan de allerkleinsten wordt gedacht", gaat Vandenoostende verder. "We zijn de voorbije jaren proactief bezig geweest door in te zetten op kwaliteitsvolle kinderopvang: 40 plaatsen in het kinderdagverblijf, 18 onthaalmoekes. Samen met de private crèches hebben we 271 opvangplaatsen voor mensen met baby's." Van Impe vult opnieuw aan. "De buitenschoolse kinderopvang werd ook verder uitgebouwd. Binnenkort starten we daar met sportinitiaties."

Vandenoostende besluit: "We zijn zeer sociaal. We denken met ons hoofd, we werken met onze handen en realiseren het met ons hart!"

Investeren in het centrum, dorpsraden met eigen budget in de deelgemeenten

"In Herzele, daar gebeurt het", zo zei huidig schepen Benjamin Rogiers, derde op de lijst. "Herzele is een gemeente waar het goed is om te wonen, om te leven, te ontspannen, te sporten, te vertoeven enzovoort."

"In het centrum, in de omgeving van de Groenlaan, bruist het minder en dat beseffen we", gaat Rogiers verder. "Er is onvoldoende horeca en te weinig middenstand. We moeten in het centrum investeren. Dat is één van onze prioriteiten."

Volgens Jürgen Neyrinck vallen de deelgemeenten daardoor niet uit de boot. "In de deelgemeenten moeten we dorpsraden oprichten, want het sociale leven onder de kerktoren is zeker niet verdwenen. Die dorpsraden moeten autonomie krijgen over een bepaald budget. Het dorp kan zo het heft in eigen handen nemen. Meer dan ooit ligt de macht bij de burger!"

 

Beluister hieronder de volledige uitzending van Open Vld Herzele tijdens het verkiezingsprogramma van Helemaal Herzele op Radio Star.

Audiofragmenten

Johan Van Tittelboom, lijsttrekker en Patrick Van De Casteele over de lijstvorming

29 september 2018 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Johan Van Tittelboom, lijsttrekker en Stefaan Lauwaert over waarom Open-VLD moet verder doen

29 september 2018 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Jan Van Damme, lijstduwer en Jürgen Neyrinck over Verkeersveiligheid en mobiliteit

29 september 2018 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Rita Vandenoostende en Hilde Van Impe over Sociale Zaken

29 september 2018 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Benjamin Rogiers en Jürgen Neyrinck over Bruisend Herzele

29 september 2018 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Annelies kiest: Johan Van Tittelboom overtuigt Annelies

29 september 2018 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Spervuur voor de lijsttrekker

29 september 2018 | Bron: Radio Star, HelemaalHerzele

Foto's

Reclamebanner