Voornaamste belastingen stijgen niet in Herzele

11 februari 2023 | HelemaalHerzele | Politiek

Schepen Ann Van Ruyskensvelde bij het gemeentehuis, ©Lokaal Bestuur Herzele

De stijgende energiekosten en de hogere loonlasten hebben ook een invloed op de gemeentekassen, dat is niet anders in Herzele. Terwijl sommige gemeenten kiezen om de belastingen te verhogen of om personeel te ontslaan, slaat men in Herzele een andere weg in.

De personenbelasting is in Herzele al jaren 6,9 % en is daarmee één van de laagste in Oost-Vlaanderen. "Mochten wij onze personenbelasting optrekken naar die van Zottegem (7,5%) of Sint-Lievens-Houtem (7,9%), dan zouden wij respectievelijk 877.161 euro of 1.250.689 euro meer vragen van onze Herzeelse bevolking. Wat de opcentiemen op de onroerende voorheffing betreft, hebben we objectief een hoger tarief dan sommige buurgemeenten. Toch blijkt dat ondanks het verschil in tarief Herzelenaren, op het einde van de rit, ook hier minder betalen", weet schepen van financiën Ann Van Ruyskensvelde (OpenVld). "Deze twee belastingen verhogen is een weg die wij vooralsnog niet willen inslaan. In Herzele bieden we een brede waaier van diensten aan. We zeggen wel eens dat we er voor onze inwoners zijn van voor hun geboorte tot na hun dood en alle stadia ertussen. Dat willen we uiteraard niet veranderen."

Omdat ook bij gemeente Herzele de tijden financieel moeilijk zijn, maar ze toch net nu niet de bittere pil willen doorgeven aan de inwoners, zetten zij volop in op het rationaliseren van alle uitgaven. Dit betekent dat zij een onderscheid zoeken tussen wat meer en wat minder belangrijk is voor een goede en brede dienstverlening. Eerder werd bijvoorbeeld beslist, samen met heel wat buurtgemeenten, om de straatverlichting ’s nachts te doven. Een besparing die de gemeente al gauw 150.000 euro op jaarbasis moet opleveren. Maar daar blijft het niet bij, volgens Van Ruyskensvelde. "Vele investeringen zijn niet meer zo vanzelfsprekend. We wegen elke euro die we uitgeven af tegen noodzaak en algemeen belang."

Gemeente Herzele begrijpt maar al te goed dat het leven anno 2023 veel duurder is dan enkele jaren terug. "Financiën en belastingen zijn vaak geen zwart-witverhaal te noemen, maar de voornaamste belastingen, personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffingen, verhogen was dus één van de opties waar we heel bewust niet voor gekozen hebben", besluit de financiënschepen. Daarmee kiest de gemeente er dus voor om minder uit te geven, in plaats van het geld meteen bij hun burgers te halen.

 

Cijfers uit dit artikel zijn gebaseerd op de laatst bekende cijfers verkregen via de Gemeentemonitor (2021).

Reclamebanner