Leef & Groen Herzele beplanten zelf twee wegbermen in Sint-Lievens-Esse

2 maart 2024 | Damien De Leeuw | Politiek

Filip De Bodt, met op de achtergrond enkele sympathisanten aan het werk ©Facebook LEEF Herzele

Het gemeentebestuur van Herzele heeft zich via het Lokaal Energie- en Klimaatpact geëngageerd om ondermeer tegen 2030 één boom per inwoner (18.407 stuks), een halve meter extra haag of geveltuinbeplanting per inwoner (9 km haag of geveltuinbeplanting) en één extra natuurperk per 1.000 inwoners (18 perken) te realiseren.

"Doch, van 2019 tot vandaag zien we dat ze amper één enkele houtkant met 1.020 struiken hebben aangeplant in het gemeentelijk natuurgebied Schaubroek te Steenhuize", steekt raadslid Paul Haustraete (LEEF! & Groen) van wal tijdens de jongste gemeenteraad. "Er werden een 150 tal bomen her en der langs wegen en op openbare domeinen aangepland. Maar wij zien dat het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid voornamelijk bij de inwoners legt door gratis drie struiken of één hoogstamboom te geven aan de inwoners die erom vragen." De fractie LEEF! & Groen stellen dat het heel anders kan: "We hebben kilometers wegbermen waarvan een groot deel ideaal geschikt is om beplant te worden in samenspraak met de landbouwers. Houtkanten, knotbomen, bomenrijen, hagen en heggen bepalen mee het uitzicht van ons traditioneel landschap, maar ze staan fel onder druk op het platteland. Nochtans zijn ze van groot belang voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, voor de opslag van CO2, het leveren van zuurstof, het versterken van de biodiversiteit en zijn ze een wapen tegen afkalving van beekoevers en de strijd tegen erosie." Filip De Bodt vult z'n partijgenoot aan: "Via het Vlaams Klimaatfonds en het houtkantenplan kan het gemeentebestuur zelfs 70% subsidie ontvangen met een max van € 50.000 per project."

Lees verder onder de foto.

Raadslid Paul Haustraete steekt de handen uit de mouwen bij de aanplant van een berm in Sint-Lievens-Esse - Foto: ©Facebook LEEF Herzele

"Waarom wordt er zo lang getalmd?", vraagt De Bodt zich luidop af. "Dit plan van de Vlaamse Overheid heeft als doel het beheer en de aanleg van nieuwe houtkanten op openbaar domein te stimuleren."

Om dit verder aan te kaarten plantten de LEEF! & Groenmandatarissen en -sympathisanten zelf twee bermen aan in de Pardassenhoek in Sint-Lievens-Esse. Ze deden dat uiteraard in samenspraak met de betrokken landbouwers.

Foto's

Reclamebanner