APRILGRAP - Dan toch een fusie met Sint-Lievens-Houtem

1 april 2020 | SMZ | Onze gemeente

Sorry, onderstaand artikel is een aprilgrap die we samen met de Facebookgroep 'Ge zijt van Iejzel asge stopt me zagen' verspreid hebben. Deze aprilgrap werd enorm snel gedeeld op sociale media en leverde een toestroom op naar onze website: meer dan 4.000 unieke bezoekers. 

De kogel is eindelijk door de kerk! Vanaf volgend jaar gaan de gemeenten Sint-Lievens-Houtem en Herzele fusioneren. De geruchten deden al langer de ronde maar de burgemeesters hebben nu pas een akkoord bereikt.

Sint-Lievens-Houtem heeft recent ook een eventuele fusie met Oosterzele bekeken maar ze raakten met dergelijke fusie niet aan de gevraagde 25.000 inwoners. Herzele heeft ruim 18.000 inwoners en samen met Sint-lievens-Houtem komen ze nu op ruim 28.000 inwoners.

Al jaren wordt er samengewerkt met Sint-Lievens-Houtem en Zottegem in de politiezone. Het is dan ook logisch om te fusioneren met een gemeente waar de politiediensten reeds één korps vormen.

Referendum

Het blijft nog even vissen naar de naam van de nieuwe gemeente. Sint-Livinus lijkt momenteel de sterkste naam omdat deze heilige de twee gemeenten reeds eeuwen met elkaar verbindt. Er zal een referendum gehouden waar de inwoners een naam voor de nieuwe gemeente kunnen kiezen. Ook zullen enkele straatnamen moeten veranderen omdat er staatnamen zijn die in beide gemeenten voorkomen. Ook in dit referendum zullen deze nieuwe straatnamen gekozen worden. De inwoners zullen ook hun E-ID moeten laten veranderen. Inwoners waarvan de straatnaam verandert krijgen 1 jaar, de andere inwoners krijgen 3 jaar.

Voor de bibliotheken, de kreazolder, de teken- en muziekacademies zal er weinig veranderen. Deze blijven allemaal behouden. Voor de gemeentelijke diensten zullen alle administratieve diensten verhuizen naar Herzele. Sint-Lievens-Houtem heeft een oppervlakte van 26,67 km² en Herzele heeft een oppervlakte van 47,4km². Dan lijkt het ook logisch dat deze diensten centraal gesitueerd moeten zijn. Hoogst waarschijnlijk worden deze diensten ondergebracht in het oude rusthuis, waar nu reeds enkele Herzeelse gemeentediensten gesitueerd zijn. De gemeentehuizen zullen enkel nog een louter protocollaire functie krijgen voor huwelijken en inhuldigingen en zullen ingericht worden als expositieruimte. Ook de toeristische dienst zal in beide gebouwen gevestigd worden. Voor de technische diensten van de gemeenten zal er weinig veranderen, want deze depots blijven behouden.

Wie wordt burgemeester?

Het grootste struikelblok is hoe deze nieuwe gemeente politiek zal ingevuld worden. In Herzele is Open-VLD de grootste partij en Nieuw Houtem in Sint-Lievens-Houtem. Wie de burgemeesterssjerp zal mogen dragen zou intern al beslist zijn maar er mag momenteel nog niet over gecommuniceerd worden. Wel is al zeker dat enkele schepenen voor hun mandaat mogen vrezen. Het lijkt logisch dat kandidaten uit beide gemeenten het nieuwe schepencollege zullen vormen.

Het plan om met de nieuwe gemeente van start te gaan wordt volgend jaar voorzien. Er is dus nu nog één jaar om alles administratief in orde te krijgen en alle praktische zaken te regelen. Ook vanuit de provincie en buurgemeenten wordt positief gereageerd op dit nieuws.

Reclamebanner